Förbundsstyrelsemöte december 2020

Förbundsstyrelsemöte december 2020

Decembermötet innehöll: Diskussioner om ekonomin och det förväntade resultatet. Troligtvis kommer 2020 sluta med ett hyffsat stort överskott i årsredovisningen, men inte lika stort i praktiken. Dels så är det en del insatser som är öronmärkta som inte kunde genomföras […]
Överlämningsguide

Överlämningsguide

Överlämningsguide för förtroendeposter inom SBU Det här är en generell överlämningsguide framtagen för SBU. Oavsett om du tillhör en föreningsstyrelse, en distriktsstyrelse, är revisor, är valberedare eller har någon annan roll behöver du någon gång göra en överlämning. Allt passar […]
Förbundsstyrelsemöte november 2020

Förbundsstyrelsemöte november 2020

På förbundsstyrelsemötet i november ägnades en stor del åt att dela ut ansvaret för verksamhetsplanen. Vem i styrelsen ska ansvara för vad och vad ska kansliet göra? Det blev också tillagt i att-göra-listan att starta två studiecirklar. En inom styrelsen […]
FRAMTIDENS ANDTS-STRATEGI 4 NOV 2020

FRAMTIDENS ANDTS-STRATEGI 4 NOV 2020

4 nov 2020 arrangerade IOGT-NTO tillsammans med 21 andra organisationer ett seminarium på temat Framtidens ANDTS*-strategi. Seminariet inleddes med ett välkomsttal av WHO:s programchef för alkohol och narkotika i Europa, Carina Ferreira Borges. Därefter följde presentationer från Magnus Jonsson från […]
Förbundsstyrelsemöte oktober 2020

Förbundsstyrelsemöte oktober 2020

Den nyvalda förbundsstyrelsen har nu haft sitt första möte och mycket av tiden ägnades åt att komma in i arbetet. På förbundsårsmötet valdes 6 nya personer in i styrelsen, däribland ny ordförande. Perosner från den avgående styrelsen och de två […]
Försäkringar!

Försäkringar!

Förbundet har uppdaterat försäkringarna som täcker alla medlemmar i händelse av olycka och försäkringar som täcker ansvaret som det innebär att vara förtroendevald i en medlemsförening. Olycksfallsförsäkringen täcker dig som medlem i Sveriges Blåbandsungdom på väg till, under och på […]
NPC: Podd

NPC: Podd

Vi har tillsammans med Narkotikapolitiskt Center startat en podcast! Första avsnittet finns ute nu och .gästas av Pierre Andersson, författare till rapporten Avkriminalisering av narkotika – vad kan vi lära av Portugal? Tanken är att det i framtiden ska komma ungefär ett […]
Förbundsstyrelsemöte augusti

Förbundsstyrelsemöte augusti

Förbundsstyrelsen samlades digitalt 29-30 augusti. Från början var planen att återigen ses fysiskt, i Uppsala, men rekommendationerna och restriktionerna från Folkhälsomyndigheten gjorde att det istället blev via Lifesize. Det stora målet med helgen var att färdigställa årsmöteshandlingarna, och stora delar […]
ANDTS – Skuggstrategin!

ANDTS – Skuggstrategin!

Sveriges nuvarande ANDT-strategi löper ut 2020. ANDT står för Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak. Det S som kommit till står för Spel om pengar. Ett stort antal idéburna organisationer har därför slutit upp bakom en gemensam skuggstrategi till regeringens nya […]
Sök pengar från förbundet!

Sök pengar från förbundet!

Förbundsstyrelsen har beslutat om ett nytt tillfälligt stöd som föreningar eller distrikt kan söka. Oavsett om ni behöver pengar för att skapa något nytt i kölvattnet av coronaepidemin eller om ni har en rolig idé som ni inte kunnat genomföra […]