Skip to content

Vi erbjuder stödfunktioner till våra medlemmar och föreningar!

 

Vi vill att det ska vara enkelt för våra medlemmar att få hjälp och stöd från förbundet. Vårt mål är att kunna möta just era behov och stötta er i att kunna driva era föreningar på det sätt som ni själva önskar. Genom att finnas där för våra medlemmar och föreningar tror vi att vi kan skapa ett bättre och starkare SBU fyllt av glädje och gemenskap!

Här kommer lite information om vad ni kan få hjälp med:

 

NYSTARTSBIDRAG:

En nystartad förening inom SBU får ett bidrag från organisationen. Nystartsbidraget betalas ut efter att en förening har startats och har skickat in all information om den till SBUs kansli. Syftet med det här bidraget är att föreningen snabbt ska kunna sätta igång med sin verksamhet.

Summa: 5000 kronor
Hur gör vi för att ansöka? Skicka in all information om er nystartade förening till oss på kansliet@sbu.nu

 

ÅRLIGT FÖRENINGSBIDRAG:

Varje förening får också ett årligt föreningsbidrag på 60 kronor per medlem.

Summa: 60 kronor per medlem
Hur gör vi för att ansöka? Skicka in all information om hur många medlemmar ni är i er förening till oss på kansliet@sbu.nu

 

UTBILDNING:

Är du ledare eller kanske ordförande i en SBU-förening? I så fall kanske du, eller varför inte flera av era föreningsmedlemmar, är intresserade av att få en utbildning? Inom SBU jobbar vi för att löpande erbjuda våra föreningsledare och medlemmar utbildningar inom relevanta ämnen.

Du kan få utbildning inom:

 • ANDTS frågor
 • Ledarskap och föreningsutveckling
 • Mångfald, inkludering och normkritiskt tänkande
 • Annan kompetens som kansliet eller förbundsstyrelsen besitter

Utbildningarna sker digitalt eller fysiskt beroende på behov.

Hur gör vi för att få en utbildning? Kontakta oss på kansliet@sbu.nu
och berätta om vad du skulle vara intresserad av.

 

FÖRENINGSRÅDGIVNING:

Alla våra olika föreningar ska enkelt kunna boka in sig med kansliet eller förbundsstyrelsen för få inspiration, vägledning eller verktyg.

Exempel på olika situationer man kan använda föreningsrådgivning

 • Utveckling av föreningens verksamheter
 • Bollplank kring olika idéer
 • Kunna berätta om kommande planerade event 
 • Ansökan om SBUs aktivitetsfond eller tips om andra externa bidrag osv. 

Hur gör vi för att få föreningsrådgivning? Inom kort kommer du att kunna boka in dig för föreningsrådgivning direkt här på vår hemsida. Denna funktion är ännu under uppbyggnad. Tills det att den fungerar som det ska kan du kontakta oss här: kansliet@sbu.nu

 

KOMMUNIKATION OCH GRAFISK DESIGN:

Vi vill få till ett SBU som en helhet, där alla våra föreningar använder samma logga och andra grafiska symboler. Detta kallas för att man använder en gemensam grafisk profil. För att hjälpa våra föreningar och medlemmar med detta erbjuder vi:

 • Hjälp med att utforma föreningens sociala medier
 • Affischer
 • Bildretuschering

Hur gör vi för att få hjälp med kommunikation och grafisk design?
Ni kan när som helst mejla oss här: kansliet@sbu.nu för att få hjälp med er kommunikation och tillgång till vår grafiska profil.

 

AKTIVITETSFOND:

Som förening kan ni ansöka om pengar för att genomföra era olika aktiviteter. Detta erbjuds för att på olika sätt kunna stötta er i er egen verksamhet.

I aktivitetsfonden kan ni:

  1. Ansöka om medel för att göra aktiviteter
  2. Få olika färdiga aktivitetspaket skickade till er

Men för att kunna ansöka om pengar ur aktivitetsfonden behöver ni:

 • Ansöka minst 3 månader innan eventets datum för att få pengar.
 • Alla som medverkar på aktiviteterna ska vara SBU medlemmar.
 • Innan eventet ska fullständigt namn på alla deltagare skickas till kansliet.
 • Under eventet är det viktigt att informera alla deltagare att aktiviteten görs tillsammans med SBU kansliet och berätta om vad vi gör och vilka vi är.
 • Kansliet ska bjudas in på aktiviteten och ta ställning till om de kan medverka
 • Efter eventet ska bilder skickas in till kansliet om inte kansliet själva är på plats och tar bilder. 

 

Varmt välkomna att kontakta oss på kansliet om ni vill ta del av någon eller några av dessa stödfunktioner. Vi finns här för att hjälpa er!

Bästa hälsningar,

/Sveriges Blåbandsungdoms kansli