Skip to content

om alkohol & droger

Nykterhet behöver du aldrig ångra

För att läsa vårt alkohol- och narkotikapolitiska program i sin helhet, klicka här! SBU kräver följande förändringar av alkohol och narkotikapolitiken:
 • Att miljöer där unga vistas ska vara alkoholfria

 • Att statens detaljhandelsmonopol bevaras och att tillgängligheten på sikt minskar

 • Att alla förslag som innebär ökad tillgänglighet, så som gårdsförsäljning, stoppas

 • Att minimiåldern för alla former av inköp av alkohol höjs till 20 år

 • Att ingen alkoholförsäljning får ske efter 20.00 i något sammanhang

 • Att all alkoholreklam ska förbjudas, inklusive alkoholfria produkter som delar varumärke eller utformning med alkoholprodukter.

 • Att exponeringen av alkohol i serveringsmiljöer ska upphöra.

 • Att alla alkoholförpackningar förses med varningsmärkningar kring att de är cancerframkallande.

 • Att det införs minimipriser på alkohol

 • Att alkoholskatten justeras för att kompensera de senaste decenniernas uteblivna höjning.

 • Att alkoholskatten indexeras för att fortsättningsvis följa samhällets ekonomiska utveckling.

 • Att alkoholprodukter som riktas mot unga ska kosta mer.

 • Att alkoholföretag ska uteslutas från alla former av riktade branschstöd.

 • Att pensionsfonder eller statliga bolag inte tillåtas investera i alkoholföretag. 

 • Att det inte ska vara avdragsgillt att bjuda på alkohol.

 • Att beroendeindustrin fråntas möjligheterna till politisk påverkan.

 • Att offentligheten tar ett större ansvar för att beroende och anhöriga till beroende mår bättre, särskilt unga.

 • Att staten inför en nollvision på att ingen ska dö eller skadas allvarligt på grund av alkohol

 • Att beroendevården uppvärderas och utökas

 • Att cannabis och annan narkotika fortsättningsvis är olaglig att inneha, bruka, sälja och tillverka

 • Att påföljderna för ringa narkotikabrott ses över och diversifieras med målet att avsluta narkotikabruk

 • Att alla skadelindrande insatser som förbättrar vården utan att öka samhällets konsumtion införs

 • Att det tillförs mer resurser till beroendevården för att rädda liv och minska lidande

 • Att förskrivningen av narkotikaklassade läkemedel ses över för att säkerställa att vi inte hamnar i den situation som USA haft med sin opioidkris

Alkohol är en drog

Ordet drog kommer från franskans drogue, som ursprungligen syftade till torkade kryddor och läkemedel hämtade från naturen. Nu för tiden är det ofta narkotika eller andra illegala substanser som åsyftas när man talar om droger. Världshälsoorganisationens definition av en drog är att den är beroendeframkallande, berusande och giftig. Alkohol uppfyller alla kriterier med råge. Likheterna med en del andra droger är dessutom påtagliga. Den stora skillnaden mellan alkohol och andra droger är att den i vårt land är legal och socialt accepterad.

Vad är alkohol?

Alkohol är egentligen ett gemensamt namn på en grupp kemiska föreningar. Nästan alla är giftiga, brandfarliga och ofärgade vätskor. De vanligaste alkoholerna är etanol, metanol och glykol. Det är alkoholen etanol som finns i öl, vin och sprit. Men etanol används även inom industrin, till exempel i lösningsmedel och framställning av exempelvis plast och färg. Det blir också allt vanligare att man använder etanol som motorbränsle.

Källa: Alkokoll av Sören Eriksson

Mer fakta om alkohol och andra droger hittar du genom att klicka på länkarna nedan.
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning  Drogportalen Drugsmart Statens folkhälsoinstitut