Skip to content

om alkohol & droger

Nykterhet behöver du aldrig ångra

För att läsa vårt alkohol- och narkotikapolitiska program i sin helhet, klicka här!

För att se filmer om programmet, klicka här!

 • Unga har rätt till en alkoholfri miljö i alla offentliga evenemang
 • Alkohol är aldrig en ursäkt
 • Restauranger ska i första hand erbjuda alkoholfritt
 • Regeringen ska införa en så kallad nollvision att ingen ska dö eller skadas allvarligt på grund av alkohol
 • Systembolagets monopol ska bevaras
 • Gårdsförsäljning = Fabriksförsäljning
 • Serveringstillstånd ska inte beviljas på platser som riktar sig till barn
 • Idrott och alkohol hör inte ihop
 • Säkerställ kvalitet på grundskolans undervisning inom alkohol, narkotika och tobak
 • Viktigt med fortsatt stark lagstiftning mot cannabis
 • Sprututbyte
 • Nej till alkoholreklam
 • Bättre stöd till anhöriga till personer med risk- och missbruk

Alkohol är en drog

Ordet drog kommer från franskans drogue, som ursprungligen syftade till torkade kryddor och läkemedel hämtade från naturen. Nu för tiden är det ofta narkotika eller andra illegala substanser som åsyftas när man talar om droger. Världshälsoorganisationens definition av en drog är att den är beroendeframkallande, berusande och giftig. Alkohol uppfyller alla kriterier med råge. Likheterna med en del andra droger är dessutom påtagliga. Den stora skillnaden mellan alkohol och andra droger är att den i vårt land är legal och socialt accepterad.

Vad är alkohol?

Alkohol är egentligen ett gemensamt namn på en grupp kemiska föreningar. Nästan alla är giftiga, brandfarliga och ofärgade vätskor. De vanligaste alkoholerna är etanol, metanol och glykol. Det är alkoholen etanol som finns i öl, vin och sprit. Men etanol används även inom industrin, till exempel i lösningsmedel och framställning av exempelvis plast och färg. Det blir också allt vanligare att man använder etanol som motorbränsle.

Källa: Alkokoll av Sören Eriksson

Mer fakta om alkohol och andra droger hittar du genom att klicka på länkarna nedan.
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning  Drogportalen Drugsmart Statens folkhälsoinstitut