Skip to content

Undersökning tillsammans med NPC om skolans drogförebyggande arbete

Bakgrund

Sveriges Blåbandsungdom har tillsammans med Narkotikapolitiskt center undersökt hur svenska grund- och gymnasieskolor arbetar för att förebygga alkohol-, narkotika-, doping-, tobak- och spelproblem (ANDTS). Här är de viktigaste resultaten och rekommendationerna.

Viktiga resultat

 • Policy för ANDTS:
  • De flesta skolor har en policy för ANDTS.
  • Drygt hälften har en tydlig policy.
  • En tredjedel behöver förbättra sin policy.
  • En tiondel saknar policy men håller på att utveckla en.
 • Förebyggande aktiviteter:
  • Många skolor håller föräldramöten om ANDTS.
  • Skolorna samarbetar ofta med externa experter, som poliser och socialarbetare.
  • Vanliga aktiviteter inkluderar temadagar, hälsosamtal och lektioner om hälsa.
 • Hinder för förebyggande arbete:
  • Brist på resurser och kunskap är stora hinder.
  • Andra hinder är stigma, sekretessproblem och svårigheter i samarbeten.
 • Effektivitet:
  • Cirka 40% av skolorna tycker att deras förebyggande arbete fungerar bra.
  • Många upplever att arbetet har blandad eller låg effektivitet.

Rekommendationer

 1. Tydlig ANDTS-policy: Alla skolor bör ha en klar och tydlig policy som beskriver hur de ska arbeta förebyggande och agera vid misstänkt droganvändning.
 2. Stöd och Samarbete: Skolorna behöver mer stöd från kommuner och bättre samarbete med socialtjänst och polis.
 3. Nationellt Stödcentrum: Ett nationellt centrum för kunskap och stöd kring ANDTS-frågor bör skapas för att hjälpa skolor.
 4. Bättre Information om Sekretess: Vårdnadshavare bör få bättre information om hur de kan ge samtycke till att dela information mellan skolan, socialtjänsten och polisen.
 5. Ökade Resurser: Mer resurser behövs för att skolorna ska kunna göra ett effektivt förebyggande arbete.

Undersökningen visar att skolorna gör ett viktigt arbete för att förebygga drogproblem, men att de behöver mer stöd och resurser för att lyckas ännu bättre.

För att läsa mer om undersökningen, besök: NPC-reder ut_Skolan_policy och rutiner.