Skip to content

för medlemmar

I SBU är det välkommet att göra precis vad som helst, så länge ni i föreningen vill göra det och ni gör det nyktert!

Här samlar vi de olika material som kan användas i er förening för er verksamhet.

Sveriges Blåbandsungdom nykterhet alkohol ungdom förening medlem gemenskap evenemang

Verksamhetsmetoder

För att få tillgång till verksamhetsmetoderna, maila kansliet@sbu.nu.

Roundabout

En metod som huvudsakligen riktar sig till tjejer och icke-binära som tycker om att dansa. Idéen är att det ska vara låga trösklar med låg avgift. Ledarna utbildas kontinuerligt i olika teman såsom dans, gruppledning, psykologi och hälsa. Deltagarna träffas för att dansa, småprata och fika tillsammans. Några gånger per år är det även specialkvällar med olika teman, exempelvis wellness.

E-sport & Hälsa

Metoden “E-sport och Hälsa” är ett heltäckande material för den som vill arrangera läger, LAN, spelträffar, coachutbildningar och annat relaterat till att arbeta med nykterhet för e-sportsintresserade.

ledarutveckling

Jagleder

Utbildningen har en grund del och en inriktningsdel. Utbildningen utgår från materialet JagLeder och Sveriges Blåbandsungdoms verksamhetsområden. Från förbundets sida så planerar vi utifrån behov, så om du är intresserad av att gå en ledarutbildning är det bara höra av dig!

Grundutbildningsdelen tar upp ledarrollen, att planera och genomföra aktiviteter, Vi pratar om SBU och vår verksamhet, första hjälpen, att leda en grupp, retorik med mera. Under utbildningen bestämmer du som ledare dig för vilket verksamhetsområde du vill jobba med. Tillsammans lägger vi sedan upp en plan för hur din första tid som ledare blir. Som ny ledare får du också en erfaren ledare, en mentor, som hjälper dig.

I inriktningsutbildningen väljer du någon av de aktiviteter som finns med vid aktuell utbildning. Antingen som utbildning i den aktivitet som du vill leda i eller som inspiration och utbildning i ledarrollen ”aktivitetsledare”. Här får du inte bara tips och idéer på hur du kan leda en aktivitet utan du får dessutom se och ta del av hur vana och utbildade ledare undervisar och leder.

Coachutbildning: E-sport

I utbildningen ingår lektioner i ledarskap, pedagogik, normkritik, hälsa, alkohol och droger, samt praktiska uppgifter och prova-på-coaching.

Efter avslutad utbildning kommer du ha kunskaper inom ledarskap, coaching och hälsa som du kan använda inom många olika områden, samt blir diplomerad för att kunna arrangera spelkvällar och coacha inom E-sport (både individuellt och i lag) för de arrangerande organisationerna.

Ledarforum

Du som leder andra i din förening är välkommen på Ledarforum som är en kväll per kvartal där vi pratar om och fördjupar oss i ledarskap på Discord.

Träffarna är uppdelade i två delar på ungefär en timme vardera. Första timmen kommer vi att lyssna på någon som föreläser eller pratar om något som de är experter på och andra timmen kommer vi ägna åt samtal kring det ämnet. Nästa aktuella datum finns i evenemangskalendern!

Aktivitetstips

Om ni någon gång får tråkigt och inte vet vad ni ska göra. Om fantasin tryter och ni önskar att någon kunde säga: ”Gör det här!” Titta då bland våra verksamhetstips! Tre olika alternativ finns framslumpade här, men många fler finns att upptäcka.

Försäkringar

Förbundet har försäkringar som täcker alla medlemmar i händelse av olycka och försäkringar som täcker ansvaret som det innebär att vara förtroendevald i en medlemsförening.

Olycksfallsförsäkringen täcker dig som medlem i Sveriges Blåbandsungdom på väg till, under och på väg hem från en aktivitet. Så om du gör illa dig på något sätt i samband med aktiviteter arrangerade av förbundet eller loaklföreningarna kan du söka ersättning.

Om olyckan skulle vara framme anmäls skadan via denna länk. Om du saknar några uppgifter finns de i försäkringsbrevet nedan!

Försäkringsbrevet i sin helhet finns att läsa genom att trycka här!

Fullständiga villkor för de olika delarna av försäkringen finns här!