Skip to content

Bidrag & stipendier

bidrag

Alla föreningar i SBU får bidrag från förbundet för att kunna göra fler roliga och viktiga saker!

Grundbidrag

Alla föreningar som har rapporterat färdigt i medlemsregistret eBas får 60 kr/medlem i åldern 6-25 år, per år. Om ni är 20 medlemmar får ni alltså 1 200 kr per år från förbundet för gemensamma aktiviteter. Läs mer om rapporteringen i eBas här.

Nystartsbidrag

Alla nystartade föreningar får utöver 60 kr/medlem också 1 000 kr per år i grundbidrag de första åren. Då blir det lite lättare att komma igång!

Tillfälligt bidrag: Digitala träffar 2021

Under 2021 kan din förening få ett bidrag är på 500 kr för att arranger en träff på Sveriges Blåbandsungdoms Discordserver. Träffen kan ha vilket innehåll som helst. För att vara en bidragsberättigad träff ska den:

  1. Vara öppen för alla på servern.
  2. Vara inlagd i evenemangskalendern på sverigesblabandsungdom.se senast 1 vecka innan träffen äger rum. (maila kansliet@sbu.nu för hjälp med detta)
  3. Ha någon från föreningen som är ansvarig på plats under hela träffen.
  4. Vara minst 1 timme.

För träffar med minst 20 deltagare betalas det ut 1000 kr istället för 500 kr.

Det finns utrymme för en bidragsberättigad träff per vecka och det är det event som först registreras på sverigesblabandsungdom.se som räknas som den veckans träff.

Kansliet finns redo att hjälpa till med allt som kan vara relevant! Ta fram en snygg bild för marknadsföring, lägga upp på hemsidan, spåna idéer. Skriv bara till kansliet@sbu.nu

Stöd från andra

Utöver de bidrag som förbundet ger finns det många andra som ger stöd till ideella föreningar.

Kommunbidrag

För föreningar som har större ekonomiska behov än de SBU kan tillgodose kan ofta vända sig till sin kommun. Vanliga typer av bidrag kommunen har att erbjuda är aktivitetsbidrag, lokalkostnadsbidrag, och utbildningsbidrag och då prioriteras ofta verksamhet för barn och unga. Ni kan läsa mer om kommunala bidrag på förening.se.

Folkbildning

Sveriges Blåbandsungdom är medlemsorganisation i Sveriges äldsta studieförbund Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV). NBV hjälper till att skapa verksamhet som ger insikt i olika frågor; dans, alkohol, narkotika, litteratur, demokrati och mycket mer. De kan stötta med både pengar och utrustning till er folkbildningsverksamhet. Oavsett vilken idé ni har kan det vara värt att höra av sig till sitt lokala NBV-kontor och fråga om det går att samarbeta kring er vision. Några exempel:

  • Ni vill dansa men har ingenstans att vara. Då kan en studiecirkel kring dans täcka lokalkostnaderna för era träffar.
  • Ni vill ordna en konsert med lokala band, men saknar ljudutrustning. Då kanske NBV på er ort har sådant för utlåning.

Om ni inte vet hur ni får tag på NBV, kontakta kansliet för SBU!

Stiftelser & fonder

Det finns mängder av fonder, stiftelser och andra bidragsgivare för allt från små till stora projekt.

Om din förening har en idé ni vill genomföra, men inte riktigt vet hur ni ska gå till väga eller var ni ska få pengarna ifrån så är det bara att ni hör av er! Kansliet kan hjälpa er med formulering och att hitta rätt bidragsgivare!

Några fonder som förbundet regelbundet söker från är…

Stiftelsen Ansvar för Framtiden

En stiftelse som skapats av nykterhetsrörelsen vars syfte är att främja nordiskt samarbete och vetenskaplig forskning rörande den helnyktra livsstilen och opinionsbildning för denna samt att med denna inriktning också främja vård och fostran av barn.

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne

De beviljar bidrag för sociala ändamål. Bidrag beviljas framförallt till förenin­gar och organisationer som främjar allmän folknykterhet, fred och försonlighet mellan olika folk och samhällsklasser eller är verksamma för personer med handikapp, främst psykiska handikapp.

Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond

Stiftelsen behandlar ansökningar som syftar till att stödja, stärka och utveckla ideell ungdomsverksamhet genom utbildning av ledare. Med ideell ungdomsverksamhet menas verksamhet i föreningsliv eller nätverk som drivs av, med eller för unga människor utan vinstintresse.

Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas Minnesfond

Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas Minnesfond ger bidrag till projekt inom kategorierna Idrott & hälsa, Utbildning & lärande samt Social, hjälpande verksamhet som organisationer, föreningar eller andra sammanslutningar genomför för barn och ungdomar i Sverige

Stipendier

Årets SBUare

Sveriges Blåbandsungdoms utmärkelse ”Årets SBU:are” väljs utav medlemmar inom Sveriges Blåbandsungdom. Årets SBU:are sitter inte i förbundsstyrelsen och bör vara under 26 år. Personen ska ha gjort framstående insatser för Sveriges Blåbandsungdom lokalt och/eller regionalt.

Utmärkelsen delat ut i form av ett smycke.

Instiftat: 2007 av Förbundsstyrelsen

Elof Ljunggrens ungdomsfond

Elof Ljunggrens Ungdomsledarstipendium delas ut till en eller två medlemmar som under det gångna året visat ett stort intresse för förbundets verksamhet. Stipendiet brukar gå till en äldre och en yngre ledare varje år.

Nominering sker från medlemmar inom Sveriges Blåbandsungdom. Beslut tas av Förbundsstyrelsen. Stipendiet består av ett diplom samt en penningsumma på 1 000kr/stipendiat.

Instiftad: år 1928

Folke Nordangårds kulturfond

Kulturstipendiet delas ut till medlem som på ett kulturellt sätt gjort en insats för organisationen lokalt eller regionalt.

Nominering sker från medlemmar inom Sveriges Blåbandsungdom. Beslut tas av Förbundsstyrelsen. Stipendiet består av ett diplom samt en penningsumma på 1 000 kr.

Instiftat: år 1963

Hellidenstipendiet

Folkhögskolefonden är en gammal fond inom Sveriges Blåbandsungdom som skapats för att stödja SBU-are som går på Hellidens folkhögskola. Ibland har vi haft SBU-are på skolan som vänt sig till Sveriges Blåbandsungdom för att de ska kunna få ett stipendium. Pengar tas även ur Anny Fredrikssons fond som har samma syfte.

Nominering sker från medlemmar inom Sveriges Blåbandsungdom. Beslut tas av Förbundsstyrelsen. Utdelning sker vid lämplig tidpunkt under året.

Instiftat: 1967