Skip to content

Om SBU

det blå

Det blå representerar nykterhetslöftet och bygger på vår historia.

Det var en gång på 1800-talet i USA en man som hette Francis Murphy. Han ägde ett hotell i Portland, hade saloon och drack själv lite för mycket. Han hamnade i trubbel och åkte in i finkan. I fängelset träffade mötte han religion och fick en annan syn på livet, och la av med spriten. Han blev frigiven och reste därefter land och rike runt och pratade för bland annat församlingar. Han lär ha sagt ”Stäng saloonen mellan näsan och hakan, så stänger alla salooner sig själva!” Med ett blått band runt armen visade man att man tillhörde samma rörelse. Via England kom Blåbandsrörelsen till Sverige i slutet på 1800-talet och 1907 grundades Sveriges Blåbandsungdom. Än idag är det minst lika viktigt att visa att alkohol inte är någon höjdare.

det röda

Det röda symboliserar kärlek, värme, omtanke och engagemang.

Nykterhet är det enda alternativet för dem som hamnar i trubbel med alkohol. Med kärleksbudskapet som grund är vårt ställningstagande viktigt för dessa människor. På så vis vill vi vara goda förebilder och medmänniskor. Det röda står också för liv och för blodet som pumpar runt i ådrorna. Det pumpar lättare när man motionerar och håller kroppen i form. Genom att röra på oss mår vi bättre.

Sveriges Blåbandsungdom nykterhet alkohol ungdom förening medlem gemenskap evenemang

Vision & Mål

Vision
Vår vision är ett tryggt samhälle fritt från alkohol och andra droger där alla människor har lika värde.

Uppdrag
Vårt uppdrag är att uppmuntra ungdomar att ta ställning för nykterhet.

För att nå dit ska vi

Väcka opinion
Vi vill väcka och skapa opinion i drogfrågan. Vi vill att våra medlemmar via media, hemsidor, nyhetsbrev och på mässor och festivaler sprider vårt budskap om helnykterhet.

Vi kommunicerar genom pressmeddelanden, bloggar, krönikor, referat, reportage, insändare och debattartiklar. Sveriges Blåbandsungdom är en självklar remissinstans till myndigheter och organisationer i ungdoms- och drogfrågor.

Skapa drogfria miljöer
Vi vill skapa drogfria miljöer där barn och ungdomar finns. Det kan ske kontinuerligt som i SBU:s barn- och ungdomsgrupper eller mer som en punktinsats under större offentliga arrangemang

Självklart ses SBU:s läger och kurser som viktiga drogfria miljöer. Vi vill ordna drogfria aktiviteter med skolor, församlingar och andra samverkanspartners.

Samverka
SBU vill samverka med andra organisationer och nätverk. Exempel på samverkanspartners är skolor, församlingar och andra organisationer.

Dokument

Ta den av alla nödvändiga dokument så som styrdokument, stadgar, manual, guider och grafiskt material.

image