Skip to content

Dags för årsmöten – men vad är det?

Våren är på gång, och med det är det betyder att din förening kommer att hålla årsmöte om det inte redan har varit! Årsmötet är något du verkligen borde gå på, för det är där mycket av vad som händer, vem som gör det och hur ska ska ske beslutas! Därför kommer här en kort guide som hjälper dig inför mötet om du är en ovan årsmötesdeltagare!

Årsmötet kan delas upp i tre delar:

1. Dåtid – Här går årsmötet igenom vad som hände under förra året.

Den ekonomiska berättelsen visar hur mycket pengar föreningen hade när året började, vad pengarna har använts till under året och hur mycket som fanns kvar när året tog slut.
Bra frågor att ställa: “Har något kostat mer än det var budgeterat för och isåfall varför?”, “Hur mycket pengar finns det som vi kan använda för roliga saker i år?”

Verksamhetsberättelsen går igenom vad föreningen har gjort för verksamhet under året och ser väldigt olika ut från förening till förening.
Bra frågor att ställa: “Finns det något i verksamhetsplanen som inte har gjorts, om ja, varför?”, “Hur har ni i styrelsen upplevt arbetet under året, känner ni er nöjda?”

Revisionsberättelsen är sammanfattningen av revisorernas granskning av ekonomi och verksamhet. Oftast brukar den se exakt likadan ut som vanligt. Det i sig är inget konstigt utan beror på att revisorerna inte hittat något felaktigt eller tveksamt.
Bra frågor att ställa: “Har ni hittat någonting som styrelsen har behövt rätta till men som inte kom med i revisionsberättelsen?”, “Vad betyder ansvarsfrihet?”

2. Framtid – Här fattas beslut om vad som ska göras under året!

Verksamhetsplanen är det som bestämmer vad styrelsen och hela föreningen får i uppdrag att utföra under nästa år. Det som skrivs in där är det som ni tillsammans har bestämt ska hända!
Bra fråga att ställa: “Finns det någon ny satsning och vad kommer den innebära?
Bra inlägg att göra: “Jag skulle vilja lägga till [din idé eller vad du vill göra] i verksamhetsplanen.” Var också beredd att argumentera för varför!

Budgeten är det som bestämmer hur mycket olika saker får kosta. Har ni lagt till något i verksamhetsplanen är det också bra att se till så det får plats i budgeten!
Bra fråga att ställa: “Hur har ni arbetat med budgeten och hur har ni kommit fram till den?”

3. Förtroendeval – Här väljs de personer som på något sätt är ansvariga.

Tänk på att du inte måste vara en expert för att vara förtroendevald! De allra flesta har lärt sig hur ett styrelsearbete fungerar genom att bli invald i en styrelse. Det enda som behövs är nyfikenhet! Kom ihåg att alla som sitter i styrelsen nu, en gång i tiden inte kunde något heller! Det är ett ansvar att vara förtroendevald, men oftast är det lättare än man tror om man aldrig tidigare testat! 

Styrelsen är de som sköter det dagliga arbetet med föreningen, men också de som visionerar framåt. Förslaget till budget och verksamhetsplan kommer till exempel från styrelsen. Det är ofta som styrelseledamot du har störst möjlighet att påverka vad föreningen gör.
Något för dig som: Har tankar och åsikter om vad föreningen borde göra, är intresserad av att skapa något tillsammans eller vill lära dig om ledarskap.

Revisorerna är de som granskar styrelsens arbete och läser allt lite noggrannare för att varje medlem inte ska behöva göra det. De fungerar ofta som rådgivare till styrelsen när det kommer till att tolka stadgar eller andra frågor. Oftast är revisorn någon som redan har ganska god koll på hur föreningar fungerar, men om föreningen väljer flera revisorer är det ett bra tillfälle att bli upplärd.
Något för dig som: tycker om mötesformalia, ekonomi och att vara noga med detaljer.

Valberedningen är de som lämnar förslag på vilka som ska väljas som förtroendevalda på årsmötet. Deras arbete är att prata med medlemmarna och se vilka som vill och vilka som skulle passa till olika poster. Det är bra att försöka få så bred representation i valberedningen som möjligt utifrån ålder, kön, umgängeskretsar och liknande, för att gruppen enkelt ska nå så många av medlemmarna som möjligt.
Något för dig som: tycker om att prata med medlemmar, representerar en grupp som inte finns bland de förtroendevalda idag eller tycker om att lösa pussel.

Avslutningsvis

Det var en snabbguide över årsmötet och nu är allt du behöver göra nu är att håll utkik efter kallelsen från din förening! Där kommer plats och datum att stå. Lycka till med demokratiutövandet!

(Kom ihåg att det fungerar exakt likadant, fast på en större skala med förbundets årsmöte i oktober!)