Skip to content

Ledarutbyte med Norge

Äntligen kan vi träffas igen! Det innebär nya spännande aktiviteter för dig som är medlem i SBU. Tillsammans med vår samarbetsorganisation i Blå Kors Ung (BKU) i Norge vill vi bjuda in dig i åldern 15 – 17 år att medverka i ett ledarutbyte för att dela erfarenheter med ledare från BKU. Ni kommer vara totalt 10 ungdomar, 5 från Sverige och 5 från Norge.

Ledarutbytet kommer bland annat innehålla:

  • Hur du arbetar tillsammans i en grupp
  • Hur du arbetar med att leda en grupp
  • Hur du pratar om alkohol och andra droger samt vårt ställningstagande för nykterhet
  • Hur du kan använda kunskaperna ideellt och i framtida arbete. 

Datum:

  • Digitalt 22 november på SBU´s Discordserver 
  • Fysisk träff i Sverige: 26 – 28 november 
  • Fysisk träff i Norge: 10 – 12 november 

Kostnad:
Det kostar inget att delta i ledarutbytet.

Vi kommer tillsammans åka till och från där vi kommer vara i Sverige och i Norge. Vi kommer utgå från Stockholm och mer information om vart vi ska åka kommer senast den 8 november. Mer specifik information om ämnen, tider och vad du behöver kommer skickas till de deltagare som blir utvalda. 

Denna gång finns endast 5 platser, så anmäl dig idag genom att skicka ett mail till arsema.kugelberg@sbu.se senast söndag 7 november. I mailet skriver du: ditt namn och varför du vill vara med på utbytet. Det är viktigt att du som anmäler dig kan vara med på alla datum samt att du stämmer av med din målsman att du får åka.

Du måste vara medlem i Sveriges Blåbandsungdom för att kunna medverka i utbytet. Som medverkande kommer du få ett certifikat underskrivet av SBU och BKU som du kan använda i ditt framtida CV.