Skip to content

Rapport från förbundsårsmötet 2021

Lördagen 16 okt 2021 anordnades förbundsårsmötet för Sveriges Blåbandsungdom digitalt på Zoom. Totalt 8 föreningar och distrikt fanns representerade när framtiden skulle beslutas. Mötet startade vid 10.00 och avslutades 17.00 med paus för lunch. 

Utöver det som vanligtvis beslutas så fanns två stora punkter: Nytt alkohol- och narkotikapolitiskt principprogram samt nya stadgar. Båda dessa presenteras närmare i egna texter. På mötet beslutades det även att SBU ska undersöka och ansöka om medlemskap i Internationella Blå Korset. 

Verksamhetsplanen för 2022 inkluderar bland annat en större satsning på rekrytering samt att ett arbete ska inledas med Sveriges Blåbandsförbund för att förbättra övergången mellan förbunden för de som blir för gamla för SBU samt skapa förutsättningar för fortsatt engagemang i “mellanperioden” när medlemmarna är “för gamla” för SBU och “för unga” för SBF. Årsmötesordförande Erika Darljung ska ha en stor eloge för att hon med ett lugnt och pedagogiskt sätt navigerade mötet genom alla stora beslutspunkter!

Förbundet vill rikta ett stort tack och uppmärksamma de två avgående ledamöterna Fanny Petersson som avgick efter flera års arbete i förbundsstyrelse, nu senast som förbundskassör samt Naqash Adil som avgick efter ett år som förbundsstyrelseledamot. Bådas insatser för en nyktrare värld fortsätter nu i annan form. 

Vi vill även hälsa Lisa Adelly välkommen som ny ledamot. Lisa är 16 år och har tidigare engagerat sig inom 4H-rörelsen och engagerades in i SBU under hösten 2021 i samband med skolbesök. 

 

Förbundsstyrelsen fram till årsmötet 2022 kommer bestå av:

Caroline Zakariasson, Lidköping SBU, förbundsordförande. (Omvald 1 år)

Christoffer Vikström, Umekretsen SBU, förbundssekreterare. (1 år kvar på mandat)

Hammna Ejaz, Spånga SBU, förbundskassör. (Nyvald 2 år. Tidigare ledamot)

Samir Ejaz, Spånga SBU, förbundsstyrelseledamot. (1 år kvar på mandat)

Lisa Adelly, Zenit SBU, förbundsstyrelseledamot. (Nyvald 2 år)

Bilden är från SLBU/Zenit SBU som samlades för att delta tillsammans.