Skip to content

Förbundsstyrelsemöte februari 2021

Som vanligt samlades styrelsen på Discord för att besluta och diskutera. Det första beslutet detta möte var att betala ut extra pengar till föreningarna. De flesta av våra bidragsgivare har beslutat att 2020 inte ska användas som underlagsår för de bidrag som baseras på antalet medlemmar. Istället används 2019 då flertalet organisationer har haft svårt att bedriva verksamhet som vanligt och det har drabbat medlemstalen negativt. Förbundsstyrelsen beslutade att även vi ska behandla 2020 på samma sätt och kommer därför att göra en extra betalning på mellanskillnaden för de föreningar som hade färre medlemmar 2020 än 2019.

Styrdokumentet för detta möte vad ”Förvaltningsorganisationen” som beskriver hur förbundet ska arbeta och skötas i större detalj än vad stadgarna anger. Ingen hade några synpunkter på hur det var idag så det fick kvarstå.

En stor del av mötet gick åt till att diskutera förslaget till nya stadgar som varit under arbete sen 2019. Det har varit en lång process och mycket av det har berott på att vi försökt synka så mycket som möjligt med vårt vuxenförbund. Vi har velat att det ska vara så små skillnader som möjligt men också tydligt hur vi skiljer oss åt. Det har landat i att vårt och deras förslag för organisationerna närmare, samtidigt som vi också drar upp linjer för självständighet. Förslaget kommer skickas ut på remiss under våren.

Resten av tiden ägnades åt två diskussioner om rekrytering och föryngring. En av de största utmaningarna för förbundet nu och för den överskådliga framtiden är att bli fler och att generellt öka mängden unga i beslutande positioner.