Skip to content

Remiss för nya stadgar

Idag gick ett mail ut till alla föreningar om ett förslag till nya stadgar! I det nya förslaget har stadgarna blivit omarbetade i grunden med ny struktur och i vissa delar nytt innehåll.

Vill du också komma med synpunkter eller bara läsa förslaget? Klicka här för att se helheten.