Skip to content

Förbundsstyrelsemöte januari 2021

Den första stora punkten för januarimötet var arbetsbudgeten. Den diskuterades ingående under förra styrelsemötet och här blev de diskussionerna omsatta i praktiken. Den stora frågan var förstås hur de extramedel från MUCF skulle fördelas.

Viktigast för föreningarna är att medlemsbidraget för 2021 mer än dubbleras för de första 1000 medlemmarna! Från 60 kr/medlem till 160 kr/medlem! Detta hoppas vi ska hjälpa till att kickstarta alla föreningars verksamhet så fort pandemin är till ända.

Störst är satsningen på att omvandla den tillfälliga projektledartjänst vi haft under året till att bli en fast tillsvidaretjänst. Arsema kommer nu i rollen som verksamhetsutvecklare fortfarande under 2021 arbeta med att uppfylla målen i Socialstyrelseprojektet, men utöver det kommer hon genomföra insatser som på olika sätt stärker föreningar och distrikt! Det är mycket som planeras och mer kommer allt eftersom det blir klart.

Utöver det finns också stora satsningar på kommunikation där planen är att bli synligare men också att synas bättre där vi redan finns. Exempelvis har ett arbete med att bygga om hemsidan inletts! Så om du har tankar eller åsikter om den är det bara maila in så tar vi med det i arbetet!

Varje styrelsemöte finns ett styrdokument uppe för granskning och denna gång var det Delegationsordningen som fick en genomgång. Styrelsen konstaterade att den fortfarande är uppdaterad och inga förändringar gjordes.

Fanny Petersson valdes till att agera som Vice Ordförande utöver sin roll som kassör.

Det var en kort diskussion om Midsommarlägret där det konstaterades att det antagligen blir svårt att genomföra under 2021, men att det planeras som om det går att genomföra. I händelse av att det inte går för pandemin, så tas det arbetet med för 2022 istället.

Den 8/3 2021 så drar en ny studiecirkel igång där du som medlem är välkommen! Det är förbundets Alkohol- och Narkotikapolitiska program som ska få sig en genomgång. Målet är att arbeta fram ett nytt förslag till vad förbundet tycker och tänker om våra hjärtefrågor. Förslaget kommer sedan att läggas fram på ett förbundsårsmöte för beslut.

En lite mer dyster nyhet är att Thaer och Amer Altawil har valt att avgå från förbundsstyrelsen. De har sen de valdes in i höstas inte kunnat närvara på något styrelsemöte och insåg nu att uppdraget inte får plats i deras liv. Vi önskar dem välkomna tillbaka i framtiden!

Som avslutning på mötet diskuterades även vår medlemstidning och huruvida den ska delas ut till samtliga medlemmar eller om den ska skickas ut mer selektivt. Svaret blev att alla, oavsett ålder, ska få den hemskickad även i fortsättningen. Detta gäller även mail- och smsutskick. Styrelsen resonerar att det är viktigt att alla medlemmar får så mycket information om förbundet som möjligt.