Skip to content

Alkohol och Coronapandemin

15 organisationer, däribland vårt vuxenförbund, är en av flera organisationer som initierat rapportserien Alkoholen och Samhället där ”Alkohol och Coronapandemin” är den åttonde. Den är skriven av sju internationellt ledande alkoholforskare från Australien, Canada, Sverige och USA.

Världen har det senaste året samlats kring en gemensam global utmaning. Covid-19 har fått regeringar, myndigheter och forskare världen över att gå samman för att rädda människoliv. Hur alkoholkonsumtionen hanterats under denna period har sett olika ut. Vissa länder har varit snabba med att minska tillgängligheten, medan andra sett alkohol som en möjlig räddning för den lokala ekonomin.

Rapporten handlar om alkoholens påverkan på immunförsvaret och alkoholens betydelse för smittspridning – men också hur oro, social isolering och arbetslöshet har påverkat konsumtionen och hur alkoholindustrin och världens regeringar har agerat.

Läs hela rapporten här!