Skip to content

Förbundsstyrelsemöte december 2020

Decembermötet innehöll:

Diskussioner om ekonomin och det förväntade resultatet. Troligtvis kommer 2020 sluta med ett hyffsat stort överskott i årsredovisningen, men inte lika stort i praktiken. Dels så är det en del insatser som är öronmärkta som inte kunde genomföras under 2020, dels är det ett extrabidrag från MUCF på ungefär 300 tkr och slutligen minskade utgifter till följd av pandemin som förklarar detta.

Christoffer från förbundsstyrelsen valdes som vår representant till kommande Huvudmannamöte hos NBV.

En diskussion om innebörden av att vara ett ungdomsförbund samtidigt som vi är en rörelse som spänner över generationsgränserna. Hur kan vi tillvarata all den fantastiska kompetens som finns hos de vuxna, samtidigt som vi säkerställer makt och inflytande för de unga. Men framförallt, hur kan vi se till att det blir en bra kunskapsöverföring mellan generationerna igen?

En diskussion om hur vi ska stötta och uppmuntra de som agerar som ledare i vår verksamhet.

En diskussion om vad vi ska använda extrabidraget från MUCF till under 2021. Regeringen sköt till 50 miljoner kr till MUCF för att dela ut till ungdomsorganisationerna och SBU fick ca 300 tkr av dem 2020. Det glädjande är att vi även kommer få det 2021 samt 2022, så i praktiken finns det 600 tkr att använda 2021! Olika alternativ diskuterades som sedan kommer beslutas om på mötet i januari när de hunnit omvandlas till en uppdaterad arbetsbudget.

Ett nytt styrdokument beslutades! Denna gång om förbundets kommunikationskanaler och du kan se den om du trycker här! Den stora grejen i det är att det nu fastslagits att det finns en önskan och en inbjudan till alla lokalföreningar och distrikt att använda förbundets kanaler för att sprida sin verksamhet! Det har också tagits fram en guide som vägleder i detta arbete som du kommer till om du trycker här.