Skip to content

Covid-19 (Coronaviruset) och vår verksamhet

Sveriges Blåbandsungdom uppmanar alla föreningar och medlemmar att följa  Folkhälsomyndighetens råd kring hur ni bäst skyddar er själva och andra från Coronaviruset. En annan bra sida att ha koll på är 1177.se som även samlar råd och svar på frågor.

Det är även många föreningar och distrikt som ännu inte haft sitt årsmöte. Om ni vill ha hjälp eller stöd från förbundet kring hur dessa kan genomföras digitalt kan ni höra av er till förbundet för hjälp.

I övrigt finns inga rekommendationer i nuläget om att all verksamhet ska upphöra. Det finns ett förbud mot offentliga event som samlar mer än 500 deltagare, men det gäller inte för de flesta av våra aktiviteter. Fortsätt alltså som vanligt, men var extra nog med att tvätta händerna länge och noga samt att alltid nysa eller hosta i armvecket. Skicka hem deltagare som visar förkylningssymtom, oavsett hur små eller obetydliga de verkar.

TA HAND OM ER OCH ANDRA

Tips från Folkhälsomyndigheten

  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma från föreningens aktiviteter när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, på föreningen eller där du är nära andra.
  • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.