Skip to content

Sammanfattning av förbundsstyrelsemötet 200328

Egentligen skulle vi alla ha samlats i Lidköping under fredagen för att ha möte lördag och söndag. Eftersom att resor avråddes så höll vi istället mötet digitalt, vilket fungerade minst lika bra. Det enda som saknades var möjligheterna att göra roliga saker tillsammans utanför mötet.

Sammanfattning av det som beslutades och behandlades:

Förbundet har fått 150.000 kr från GV90 för att genomföra ett ledarskapsläger i höst tillsammans med UNF, Unga Drogförebyggare och Frisksportens ungdomsförbund. Vi har även fått 350.000 kr från Socialstyrelsen, vilket innebär att hösten kommer bli intensiv.

2019 års bokslut är klart och vi hade ett gott år ekonomiskt. Det kommer finnas reformutrymme framöver!

Förbundsstyrelsen antog en ny arkivhanteringsplan. Den finns att läsa där alla styrdokument finns.

Det råder osäkerhet kring huruvida Midsommarlägret kommer kunna genomföras. Inom kort kommer samtal med Frisksportarna att genomföras för att fatta beslut i frågan.

Det beslutades att vi ska inleda ett samarbete med Narkotikapolitiskt Center kring en podcast!

Det beslutades att vi ska köpa in ett paket med surfplattor och en 4g-router för att förenkla för våra föreningar att rekrytera digitalt ute på mässor och festivaler.

Det beslutades att ge ett särskilt bidrag till Stockholmsdistriktet för att underlätta deras insatser kring rekrytering.

Styrelsen diskuterade också en rad frågor:

Hur strukturerna ska se ut för den som vill engagera sig ideellt på förbundsnivå nu när råden inte längre är aktiva. Diskussionen mynnade ut i att ett styrdokument för detta ska skapas.

Hur ska förbundet kunna stötta enskilda satsningar från föreningarna? För vissa räcker inte medlemsbidraget till, för andra är det mer än nog. Arbetet påbörjades under hösten men ännu är inte alla svar på plats.

I stadgarna finns ”Kristen livsstil” med och vuxenförbundet använder Kristen grund för att beskriva en utgångspunkt för sitt arbete. Hur ska vi förhålla oss till det när näst intill ingen del av någon förenings verksamhet har kristna kopplingar. En levande diskussion som aktualiserats i samband med att vi försöker skriva ihop våra stadgar med vuxenförbundets.

Det var sammanfattningen från senaste förbundsstyrelsemötet! Ta hand om er och varandra i dessa tider. Många far illa nu när de vistas mer i sin hemmiljö om den var otrygg till att börja med, så om möjlighet finns fortsätt att arrangera träffar så länge det är inom riktlinjerna från regering och myndigheter.