Skip to content

Bevara detaljhandelsmonopolet!

Sveriges Blåbandsungdom och Ungdomens Nykterhetsförbund säger nej till att öl och vin ska säljas i matvarubutiker och utmana Sveriges alkoholmonopol. Totalkonsumtionsmodellen beskriver hur ökad tillgång leder till ökat missbruk men enligt Moderaterna och MUF i Västerås så verkar denna forskning inte finnas?

Under Moderaternas partistämma i Västerås togs det beslut som tydligt viker av från vår nuvarande alkoholpolitik.  De har bestämt sig för att kämpa för att alkohol upp till 20% ska få säljas i matvarubutiker, och drivande bakom detta var deras ungdomsförbund MUF. Argumentationen bakom beslutet handlade till stor del om friheten att köpa alkohol, men vi vill värna om friheten från alkohol.. Vi säger nej till en utmaning av alkoholmonopolet och ja till frihet från alkohol.  Alkohol är nämligen inte individens ensak, utan en fråga om folkhälsa.

Ett första argument är att detta förslag äventyrar detaljhandelsmonopolet. , alltså att systembolaget är den enda butik som får sälja alkohol över 2,25 %.  Om vi jämför med utvecklingen i Finland där detaljhandelsmonopolet har naggats i kanten det senaste decenniet så ser vi att konsumtion har ökat och att Alko, den finska motsvarigheten till Systembolaget, börjar ifrågasättas på EU-nivå. Rätten till ett folkhälsofrämjande detaljhandelsmonopol är ett undantag från konkurrenslagstiftning från EU som vi bör värna. Detaljhandelsmonopolet har varit en av våra viktigaste verktyg att gå från ett samhälle där du fick lön i sprit och var en av de viktigaste insatserna som   fick ner det tidiga 1900 landsomfattande missbruk. 

Ett andra argument är att privata aktörer huvudsakligen värnar vinst snarare än folkhälsa. I närtid har vi exempelvis sett hur Mathem fortsatt saluföra alkoglassen trots lagändringen som förbjöd detta från 1 juli. I Danmark ser vi genom Alkohol & Samfunds mystery shopping hur det i deras senaste mätning var 68 % av butikerna som sålde alkohol till de under 16 år. Jämför vi med försäljningen av tobak som också är en begränsad vara, men utan detaljhandelsmonopol, så köper upp till 60 % av de minderåriga tobaksanvändarna sin egen tobak här i Sverige. En majoritet av kommunerna gör heller inte uppföljningar på tillståndet. 

Förslaget skulle med stor sannolikhet alltså leda till att det blir lättare för yngre att få tag på alkohol. Att det är just MUF som varit drivande i frågan förvånar oss. MUF består  av medlemmar från 12 till 30 år och är ett ungdomsförbund. Att ungdomar ska kämpa för lättåtkomlighet av alkohol låter inte helt rätt i våra öron. Hälften av dem får ju inte ens dricka än. Dem börjar då kämpa för att luckra upp alkoholmonopolet innan de ens får dricka alkohol och detta går Moderaterna med på. 

Det sista argumentet är totalkonsumtionsmodellen som visar hur alkoholrelaterade skador på samhällelig nivå ökar jämnt med konsumtionen på samhällelig nivå.  Bland argumenteninför Moderaternas beslut hittade vi “Rapporter har också visat att den här typen av avregleringar inte leder till att konsumtionen i stort och framför allt inte missbruket ökar.” Svensk alkoholpolitik har sedan 70-talet utgått från totalkonsumtionsmodellen och har flertal rapporter som visar på att den stämmer. Vidare så är den generella trenden i Europa att fler och fler länder rör sig mot mer reglering där den nordiska modellen står som förebild. Att Moderaterna påstår att det inte finns stöd för detaljhandelsmonopolet gör mig orolig. Orolig att vår framtid komma präglas av okunskap och ignorans. Alkohol är en skadlig produkt och alkoholskador kostar samhället runt 49 miljarder kronor enligt Missbruksutredningen från 2008. Kostnaden just nu är extremt hög men om man ökar tillgången så kommer kostnaden öka..

Sveriges Blåbandsungdom och Ungdomens Nykterhetsförbund säger nej till att öl och vin ska säljas i matvarubutiker och utmana detaljhandelsmonopolet. Så stopp MUF och stopp Moderaterna. Vi vill inte att vårt samhälle ska skadas, vi vill inte att vårt samhälle ska förlora mer pengar, vi vill inte att vårt detaljhandelsmonopol ska försvinna, vi vill inte att våra ungdomar ska behöva vara fast i en alkoholkultur och i en miljö där dem får uppleva det negativa av alkoholen. Vi vill se en värld där friheten från alkohol är den självklara frihet vi håller högst.

Elin Strömberg, förbundsordförande Sveriges Blåbandsungdom
Filip Nyman, förbundsordförande Ungdomens Nykterhetsförbund