Skip to content

Sammanfattning av Förbundsårsmötet 2019

Årsmötet hölls i Blåbandsgården i Örebro den 5 oktober. Totalt var en knapp fjärdedel av förbundets föreningar representerade, med flest deltagare från Stockholm som hade hyrt en minibuss för att åka ner ett helt gäng. Här kommer en sammanfattning av besluten på 2019 års årsmöte för Sveriges Blåbandsungdom. Protokollet kommer att göras tillgängligt så fort det är justeratAnnika Bergman valdes till mötesordförande och Ingalill Söderberg till mötessekreterare.

* Ett midsommarläger genomfördes 2019 som årsmötet 2018 begärde. Detta planeras även för 2020, återigen tillsammans med Frisksportarna.

* 2018 års styrelse fick ansvarsfrihet

* Medlemsavgiften är fortsatt 0 kr för den under 26 år

* Budgeten fastställdes med ett planerat underskott på 65 000 kr där en stor del beror på satsningen på e-sport och hälsa i Västra Götaland.

* Årets SBU:are delades ut till Zarah Rahimi och Rojda Duydu för deras arbete med Café Green. De fick varsitt halsband föreställande Livets Träd.

* Ellen Reuterberg fick motta Hellidenstipendiet för sina påbörjade studier som lärarassistent. Stipendiet utdelades till en summa av 10 000 kr.

* Förbundsstyrelsen består numera av samma personer som förra året, förutom att två personer har avgått. Utöver det har det även skett lite byten av poster. Förbundsstyrelsen består nu av

Förbundsordförande Elin Strömberg
Förbundskassör Fanny Petersson
Förbundssekreterare Christoffer Berggren
Förbundsstyrelseledamot Alice Karlsson
Förbundsstyrelseledamot Fredrik Berggren

* Ingrid Persson är fortsatt revisor

* Det valdes ingen ledamot till förbundsstyrelsen för Sveriges Blåbandsförbund, detta eftersom att det finns en överenskommelse förbunden emellan att inte längre ha representation hos varandra genom förtroendevalda poster.

* Det valdes ingen valberedning, utan istället beslutades det att distrikten Stockholm, Skaraborg och Västerbotten ska utse varsin representant som ska utgöra valberedning. De ska ha valt dessa personer senast 31 mars 2020.

Efter årsmötets avslutande så var det genomgång av eBas samt snabb-snabbkurs i cannabisfrågan innan alla gled vidare till Prison Island för tjo och tjim.

Ellen Reuterberg, mottagare av Hellidenstipendiet 2019

 

Avgående förbundsordförande Fredrik Berggren lämnar över till tillträdande Elin Strömberg

 

Styrelsen håller sitt konstitutionerande möte