Skip to content

Fått Nog 2019

I samarbete med Sveriges Blåbandsförbund deltog vi i kampanjen Fått Nog! Den syftade framförallt till att stoppa beroendereklam och marknadsföringsbudskap från beroendeindustrin. Sveriges Blåbandsförbund var huvudansvariga och vi hjälpte framförallt till med materialbearbetning och spridning.

Stoppa beroendereklamen!

Mediekonsumenten kan inte undgå den – reklamen för beroendeframkallande substanser och medel. Den öppna reklamen sköljer över oss och finns överallt: I TV, tidningar, utomhus och på sociala medier. En vanlig reklampaus på TV kan innehålla fyra reklamfilmer för spel och lika många för vin. Men, det finns också en stor mängd dold reklam. Produktplaceringar i serier och hos influencers till exempel. En del av produkterna är helt lagliga, och kan marknadsföras ohämmat. Regler säger att de inte får marknadsföras till unga konsumenter, men det hjälper inte. Men, så finns de olagliga substanserna, bland annat cannabis. Eftersom reklamen inte kan ske öppet inriktar sig industrin på att sprida en romantisk bild av drogbruk genom TV-serier, filmer och sociala medier.

Reklam fungerar, det är därför företag investerar så mycket i den. Det går att tjäna mycket pengar på beroenden, och det är därför de marknadsförs så hårt i media. Alkohol är, som socialt accepterad och väl spridd drog, särskilt farlig eftersom den är så lätt tillgänglig. Missbruket av alkohol och andra droger kostar det svenska samhället minst 50 miljarder varje år. Alkoholen är den mylla som andra sociala problem växer i. Ju tidigare en ung människa dricker alkohol, desto högre är risken att utveckla beroende. En ung människa som dricker löper också högre risk för problemspelande eller annat drogmissbruk. Detta är den baksida som beroendeindustrin ursäktar med den lilla texten om ”ansvarsfull drickande”.

Lagen förbjuder alkoholreklam riktad till någon under 25, men trots det utsätts en ung människa för alkoholreklam 13.000 gånger per år.

Ungas välmående MÅSTE få gå före beroendeindustrins miljardvinster. Stoppa beroendereklamen nu!

Stoppa spelreklamen!

Spelreklamen undgår ingen. Media och offentliga utrymmen är fyllda med reklam för nätcasinon och andra spel om pengar. Reklam påverkar oss, och det är självklart så att spelbolagen investerar så mycket pengar i reklamen för att de räknar med att göra stora vinster. VI vet idag att den som exponeras för mycket spelreklam, spelar mer och på ett farligare sätt.  Reklamen fokuserar dessutom på kända triggerpunkter för spelberoende; snabba pengar, stora bonusar och möjlighet att till en liten insats vinna mycket stora belopp.

Spelberoende är ett allvarligt problem som ofta resulterar i hög skuldsättning. Skammen är ofta stark, och den beroende försöker dölja sina problem, samtidigt som allt större summor sätts på spel för att någon gång kamma hem högvinsten och därigenom lösa sina problem. En dröm som i de flesta fall aldrig besannas, och i många fall där den gjort det paradoxalt nog drivit personen ännu djupare i beroendet.

I många fall är det uppenbart att spelreklamen riktar sig mot yngre konsumenter. Tilltalet är ofta på gränsen till barnsligt. Reklamen kommer i TV-serier och filmer med ung målgrupp, och på tider då många yngre tittar. Det ger resultat: 15% av pojkarna i åk 9 har idag spelat om pengar trots åldersgränser och förbud. Som med alla beroendeframkallande medel är riskerna större ju yngre en person är vid debuten. Hjärnan är, hos en ung person, särskilt mottaglig för de system som skapar beroende.

Spelberoende kidnappar kroppens belöningssystem på samma sätt som alkohol och narkotika. Beroendena göder ofta varandra. Den spelberoende använder ofta alkohol för att döva ångesten, eller våga göra större satsningar, i drömmen om den högre vinsten. För den som försöker komma tillrätta med sitt spelberoende är alkohol en riskfaktor för återfall. Ett nyktert beslut att inte spela blir mindre värt i berusningen. Alkoholen fördunklar omdömet och en allt snabbare nedåtgående spiral tar återigen fart.

Spel om pengar är inte vilken vara som helst. Stoppa beroendereklamen!

Stoppa alkoholreklamen!

Alkoholen är den mylla där andra sociala problem växer. Alkoholens kostnader i samhället är enorma. Den statliga missbruksutredningen från 2010 uppskattar enbart kostnaderna för missbruket till mellan 49 och 65 miljarder. (Mer än hela försvarsbudgeten) Då räknas inte kostnaderna för det ”måttliga” bruket med; Den som snubblar på fyllan och bryter benet, med kostnader för vård och sjukskrivning som följd, syns inte i de siffrorna. 320.000 barn, vart sjätte barn i Sverige, växer upp i hem där de far illa av föräldrars alkoholkonsumtion. 80% av alla våldsbrott begås av en alkoholpåverkad förövare. Alkohol är inte ”vilken vara som helst”. Det är en starkt beroendeframkallande substans, vars baksidor drabbar oss alla svårt.

Reklamen för alkohol finns överallt. Det räcker med att sitta en kväll framför en reklamTV-kanal och se hur varje reklampaus fylls av fyra reklamfilmer för vin, och lika många för spel. Kvällstidningarna och tidskrifterna är också de välfyllda. Reklam är dyrt, men effektivt. Vi påverkas av reklamen, mycket mer än vad vi själva tror. Industrin räknar självklart med att hämta in den investering man gör, och det med råge. Reklam syftar till att öka konsumtionen. Men Sverige har redan en av världens högsta andel alkoholkonsumenter. Den samhällskostnad och det mänskliga lidande som alkoholen orsakar kan inte ursäktas med en finstilt text med uppmaningen ”Drick ansvarsfullt”.

Andelen alkoholkonsumenter bland unga minskar kraftigt i Sverige. Det är glädjande, en positiv trend som kommer betyda mycket för framtida folkhälsa. Men det är en utveckling som hotar tidigare goda inkomster för alkoholindustrin. Lagen kräver att alkohol inte får marknadsföras till unga personer under 25 år. Trots det, och trots alkoholindustrins återkommande försäkringar att de inte vill att deras produkter konsumeras av unga, exponeras de för alkoholreklam över 13 000 gånger per år. Alkoholreklam riktad mot unga är dubbelt skadlig. Unga människor är särskilt mottagliga för reklam, samtidigt som risken för såväl missbruk som andra sociala problem ökar i relation till hur tidigt alkoholdebuten sker och hur mycket alkohol den unge dricker.

Unga människor är stora konsumenter av populärkultur och sociala medier. I TV-serier konsumeras ofta alkohol i en omfattning som, om det vore verkliga livet, skulle innebära ett mycket allvarligt missbruk. Det är farligt att en hög alkoholkonsumtion på det sättet normaliseras och romantiseras. I sociala medier råder andra regler. Yttrandefriheten ger ”influencers” långt gående rättigheter, och gång på gång är gränsen mellan ett ”roligt” inlägg och direkt produktplacering lätt att överskrida. Flera av Sveriges mest kända profiler i sociala medier har fällts för dold marknadsföring. Men oavsett om profilen får betalt eller inte, är det allvarligt när personer som ses som förebilder för unga människor hjälper alkoholindustrin i en marknadsföring som syftar till att bryta den positiva trend vi ser. Ett exempel är när en av Sveriges största ”Youtubers” arrangerade en Whiskeyprovning i sin kanal år 2017. Klippet har setts över 6,5 miljoner gånger och Youtuberns följare är till största delen tonåringar. Yttrandefriheten är en mänsklig rättighet, central i en demokrati, men med den följer ett ansvar – särskilt när man är en förebild för unga.

Alkoholen är inte vilken vara som helst. Stoppa beroendereklamen!

Stoppa den dolda narkotikareklamen!

Stort stöd för en restriktiv narkotikapolitik!

Narkotika är olagligt i Sverige och kan därför inte marknadsföras som andra beroendemedel. Sverige har en restriktiv narkotikapolitik med stort stöd bland allmänheten, förslag om att legalisera till exempel Cannabis förs regelbundet fram, men vinner ingen mark här. Det ska vi vara tacksamma för. Cannabis är en beroendeframkallande drog med djupt skadlig verkan. Den påverkar minne och inlärningsförmåga, ger bestående hjärnskador och kan påverka den psykiska hälsan. Starka samband finns mellan cannabisanvändning och såväl depression som förvärvad schizofreni. Myten är att cannabis gör brukaren lugn och oföretagsam, men exemplen är många på cannabisanvändare som i ruset begår våldsbrott.

Beroenden är lönsamt för den som säljer. Omedelbart efter legaliseringen av Cannabis i Kanada började övrig legal beroendeindustri investera stora summor i företag som tillverkade cannabisprodukter. Pengar som tjänats på alkohol och spel pumpas nu in i den industri som på legal väg snärjer i ytterligare beroenden. I andra änden, när någon fastnat i missbruk och beroende, är kostnaden skyhög. Den egna hälsan, såväl den fysiska som psykiska,  påverkas, relationer förstörs och försörjning försvåras. Alla som röker cannabis blir inte missbrukare, men lärdomen från alkoholen är att legala droger alltid har en mycket mörk baksida. Redan idag växer 320.000 barn upp i hem med destruktiv alkoholkonsumtion. Beroendeindustrins vinstintresse driver på för att till den siffran addera ytterligare hundratusentals barn.

Narkotika kan inte marknadsföras öppet, men det hindrar inte beroendeindustrin från att investera i att öka efterfrågan på sin produkt. I brist på öppna kanaler marknadsförs istället narkotika dolt, genom produktplacering i filmer och serier. En enkel sökning på ordet ”Cannabis” på någon av de stora streamingsajterna genererar hundratals träffar. Ofta är det filmer och serier som förmedlar en romantiserad och helt avproblematiserad bild av narkotikaanvändning. Cannabisrökaren framställs som en rolig prick, en glad snubbe som kanske är lite korkad, men det förstärker bara det roliga. De karaktärer som uttrycker kritik framställs istället som tråkiga, instängda och moralistiska. Baksidorna med narkotikaanvändning syns i princip aldrig. Syftet med produktplaceringarna är tydligt. Narkotikabruk skall genom populärkulturen avdramatiseras och normaliseras.

Alkohol är den mylla där beroende och andra sociala problem växer. VI ser en allt tydligare trend där alkoholkonsumtionen sjunker, framför allt bland unga. Men samtidigt ser vi hur narkotikaanvändningen inte minskar, och att attityderna till narkotika förändras bland unga. Sambandet mellan alkohol och andra droger är tydligt. Det är bland de unga som, trots den positiva trenden, ändå dricker alkohol som narkotikaanvändningen också finns. Det är också så att ju mer en ung människa dricker – desto större är risken att denne också provar narkotika. Ju tidigare en ung människa provar narkotika, desto större är risken att hamna i ett långvarigt och problematiskt beroende.

Narkotika är inte vilken vara som helst. Stoppa beroendereklamen!