Skip to content

Nominera förtroendevalda!

Nu till årsmötet är det dags att välja styrelse, valberedning och revisorer! Precis som varje år är det du som medlem som nominerar dig själv eller den kompis som du tycker skulle passa bäst!

Styrelsen har ansvaret att leda förbundet och ta de strategiska beslut som behövs! Det är också styrelsen, som med hjälp av mål- och strategiplanen från årsmötet, som bestämmer vad verksamhetschefen ska göra. I år är det extra spännande eftersom vi kommer att byta både förbundskassör och förbundsordförande! I styrelsen är det viktigt att vara någon som tycker om förbundet och som vill vara med och påverka hur det utvecklas!

Valberedningen förbereder nästa års förtroendeval och lägger ett förslag på vilka de tycker ska väljas. Här behövs det någon som gillar att prata med andra medlemmar!

Revisorns uppdrag är att se till att styrelsen har gjort det som de ska, samt att granska vår medlemslista inför statsbidragsansökningar och liknande. Någon som gillar att hålla ordning är det som behövs här!

Alla nomineringar sker på https://nominera.se/sbu19