Skip to content

Sammanfattning av styrelsemötet 9-11 november

Styrelsen samlades denna gång på Hellidens folkhögskola för en hel helg av beslut och skoj. Extra kul var det denna gång eftersom att också styrelsen för Sveriges Blåbandsförbund (SBF) fanns på plats, alltså vår vuxenorganisation. Vissa delar av helgen hade vi gemensamt program och andra delar var för sig.

Själva mötet startade på lördagen, men redan på fredagskvällen möttes vi upp för att prata, spela spel och andra skojigheter. Lördag eftermiddag innehöll ett gemensamt pass för båda förbunden lett av Emil Gillsberg som är ny verksamhetsstrateg på vuxenförbundet. Där pratade vi mycket om vilka Blå Bandet är, och var vi vill vara i framtiden. Vilka metoder som kommer vara bäst på sikt för att uppfylla vårt syfte. Även på kvällen hade vi en stund tillsammans när Tjarls Metzmaa, SBUs Verksamhetschef pratade om vad engagemang är och hur det kanaliseras.

Sammanfattning mötet:

  • Styrelsen antog ett nytt styrdokument för hur vi ska arbeta. Bland annat tydliggör det vilken typ av handlingar som vi har till ett möte och hur vi ska göra för att följa upp vårt arbete.
  • Vi läste igenom alla de styrdokument som finns sen innan för att vara säkra på att de fortfarande är aktuella och stämmer överens med verkligheten. Det framkom att flera av dem kommer behöva justeringar!
  • En del tid ägnades åt att gå igenom nästa år och planera för vem som ska göra vad i verksamhetsplanen. En av de spännande saker som kom till på årsmötet var ju att det ska bli midsommarläger igen!
  • Det beslutades att Christoffer Vikström ska fortsätta som ledamot i SBF och Fredrik Berggren ska vara hans ersättare. Tjarls Metzmaa valdes som ledamot till Hellidens styrelse.
  • Det gjorde en översyn av alla de verksamheter som förbundet gör och hur väl de leder till att uppfylla vårt syfte.
  • Det konstaterades att antalet medlemmar i åldern 6-25 år för 2018 antagligen är för lågt just nu för att klara statsbidragen nästa år. Vi vet inte säkert eftersom att alla som blivit rekryterade under sommaren ännu inte blivit inskrivna och alla föreningar inte rapporterat. Men det är viktigt att alla som vet med sig att de har medlemmar att rapportera in gör detta snarast! Under förra telefonstyrelsemötet så togs även beslutet att det ska vara noll kronor i medlemsavgift för alla som blir medlemmar fram till årskiftet. Detta är alltså extra utöver det beslut som årsmötet fattade att medlemsavgiften ska vara noll kronor från och med årskiftet.