Skip to content

Förstärkning i projektet E-sport och Hälsa!

Den 14 januari började Jennifer Hallberg arbeta med två satsningar inom SBU. Dels tar hon över rollen som projektledare för E-sport och Hälsa som ägs av Skaraborgs-distriktet och dels kommer hon att arbeta med att utvärdera metoden och arbetet i sin helhet, finansierat av Stiftelsen Ansvar För Framtiden. Projektets övergripande mål är att öka nykterheten, hälsomedvetenheten och förbättra värderingar samt beteenden inom e-sporten.

Jennifer kommer kunna tillföra mängder av spetskompetens, särskilt eftersom att hon tidigare varit engagerad i projektets första år, men då på ideell basis. Dessutom är hon utbildningsansvarig i föreningen Female Legends, som bland annat 2018 fick motta priset “Årets Nätängel” till följd av deras arbete med att skapa ett schysstare klimat inom e-sporten.

Förstärkningen från SAFF innebär alltså att vi kommer kunna få svar på hur inte bara vi, utan nykterhetsrörelsen i sin helhet bäst närmar sig e-sporten som fenomen. Vi har redan under projektets första år märkt av hur nykterheten och e-sportandet följer varandra väldigt tätt och det övergripande målet här är att se hur vi kan säkerställa att de tillfälliga omständigheterna kan permanentas i ett långsiktigt och medvetet val att leva nyktert.

Inom ramen för projektet så arrangeras det läger, träffar och utbildningar där du som bor i Västra Götaland också kan engagera dig eller delta! För mer information om projektet och liknande kan maila jennifer.hallberg@sbu.nu.