Skip to content

Rapport från förbundsstyrelsemötet 180818

Under lördagen samlades förbundsstyrelsen för ett möte på kansliet på Stora Essingen i Stockholm. Styrelsen och den nya verksamhetschefen Tjarls fick en chans att presentera sig för varandra. Utöver mötet så gjordes även ett hastigt besök av delar av styrelsen på We Are Stockholm där Stockholmsdistriktet anordnade värvning med stort pådrag. Sällan har så många glada ansikten varit på en och samma plats! Bland annat fanns chansen att vinna popcorn, men för de som misslyckades med sin utmaning blev det istället en dusch med vattenpistolen.

Nedan följer en sammanfattning av vad som hände och vilka beslut som fattades:

Ansökan till MUCF

Det rapporterades att ansökan om verksamhetsbidrag till MUCF är inskickad! Om den blir godkänd så får vi pengar till att driva verksamheten vidare även nästa år!

Medlemsavgift

Det beslutades att lägga fram förslaget om 0 kr i medlemsavgift till årsmötet. Detta eftersom att de pengar vi får in är mycket mindre än vad det kostar att samla in avgifterna. Bara räknat i porto kostar det drygt 30.000 kr och utöver det tillkommer arbetstid i form av administration och bokföring. Med tanke på att vi bara brukar få in runt 10.000 kr så bedömdes det ohållbart i längden.

Det största argumentet mot var att ett medlemskap betyder mer om du betalar för det, men kändes inte som att den eventuella känslan kunde motivera en så stor kostnad för förbundet. Vidare har majoriteten av alla ungdomsförbund 0 kr i medlemsavgift och vi får arbeta med andra metoder för att fylla medlemskapet med en känsla av mening. I praktiken arbetar vi redan på detta sätt eftersom att alla nya medlemmar får första året gratis, och få medlemmar väljer att fortsätta sitt medlemskap inför år två.

Nytt medlemssystem

Det beslutades även att om årsmötet bestämmer sig för att medlemsavgiften ska vara noll kr, så ska vi byta medlemsregister till eBas. Detta eftersom att nuvarande system inte är helt pålitligt samt att det saknas kontinuerlig vidareutveckling som säkerställer att det fungerar. I dagsläget ägnas stor del tid, både ideell och betald, på att felsöka och på andra arbeta för att ordna sådant som bara borde fungera.

Rent ekonomiskt borde det landa på ungefär samma summa i slutändan, eller något dyrare men fördelarna är många. För utöver efterlängtad pålitlighet så tillkommer en rad andra förbättringar så som möjligheten att gå över till en helt digital process, utan medlemstalonger eller att vi inte längre behöver ha ett externt utskicksverktyg som medför extraarbete.

Vi vill också rikta ett stort tack till Riksförbundet Unga Musikanter som lät oss ta del av det enorma upphandlingsunderlag som de tog fram när de valde system. Det underlättade arbetet och visar på den solidaritet som finns i ungdomsrörelsen!

Årsmöte

Stor del av mötet ägnades åt att gå igenom det som ska göras inför årsmötet och de handlingar som ska skrivas. Särskilt mycket tid fick Mål- och Strategiplanen som kommer vara förslaget till vad som ska hända nästa år. De färdiga handlingarna kommer vara hos dig som medlem den 17 september och då öppnar även diskussionstorget i VoteIT där du kommer kunna gå in och samtala med andra om de beslut som ska fattas i Vreten utanför Nora, Örebro 5-7 oktober! Har ni inte redan planerat vilka som ska åka som ombud eller hur ni ska resa dit är det hög tid att börja göra det nu!

LSU

Elin Strömberg valdes som representant för SBU till årsmötet för LSU. LSU står för Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer och är en paraplyorganisation som samlar ungdomsorganisationer som medlemmar och arbetar för att villkoren för oss organisationer ska bli bättre.

Arbetshelg

Det bestämdes att arbetshelgen som var planerad till september inte kommer att bli av då, utan får skjutas på framtiden. Dels för att en fantastisk möjlighet till en annan aktivitet dök upp, men även eftersom att planeringen hamnat lite på efterkälken och att det hade blivit för kort tid för att få fram informationen till er som skulle åka.

Rapporter

Fanny som under sommaren arbetat med rekrytering i tre veckor berättade om sina äventyr och förbundsordförande och verksamhetschef berättade om vad som skulle hända den kommande tiden. Bland annat att Christel kommer tillbaka för att arbeta i fem månader med fokus på att rekrytera och se till att de vi rekryterat rotar sig i en befintlig förening eller startar en ny så att de blir så långvarig som medlemmar som möjligt.

Nästa styrelsemöte

Styrelsen kommer att hålla möte via Lifesize, som är det verktyg vi använder för att kommunicera digitalt, den 5e september.