Skip to content

Torrlägg Brännbollsyran i Umeå

Brännbollsyran är en folkfest för alla åldrar. Till och med en del av Umeås identitet. Att inte bevilja serveringstillstånd är ansvarsfullt för att bevara folkfesten. Nu gapar liberala röster över att individens frihet kränks. Gå inte på det. Du som läser detta har garanterat flera exempel på tillfällen där alkoholen orsakat tragiska händelser.

Om Brännbollsyran får sälja alkohol fritt under pågående turnering på Mariehemsängarna kan vi redan nu räkna med ett flertal konsekvenser, däribland:

  • Alkoholkonsumtionen ökar. De som har med sig alkohol får möjlighet att köpa mer.
  • Barn och unga får en bild av att alkohol och brännboll (och därmed idrott) hör ihop
  • Svårighet att kontrollera serveringsområdet och ålder på en så öppen yta

Redan nu har Brännbollsyran ett stort ansvar att begränsa den blöta tillställning man håller på att skapa. Det är förbjudet att konsumera alkohol på allmän plats, och Brännbollsyran har ett ansvar för att gällande lagstiftning följs. Men framförallt skapas en otrygg plats för barn och unga.

Vi vill se två åtgärder från Arkhult och Brännbollsyran: En torrläggning av brännbollsturneringen och en ny ansökan om serveringstillstånd isolerat till festivalen.

Flytta inte gamla problem från Ålidhem till Brännbollsyran. Då dödas en del av Umeå.