Skip to content

Förbundsårsmöte

Sveriges Blåbandsungdom kallar härmed avdelningar och distrikt till årsmöte. Digitalt påverkanstorg och nytt datum!

Från att årsmötet genomförts samtidigt som midsommarlägret, flyttar vi nu årsmötet till 7 oktober.

De traditionella förhandlingarna föregås av digitalt påverkanstorg. Det digitala påverkanstorget pågår i två veckor med möjlighet för ombud att yrka och kommentera liggande förslag. Det är ett sätt att alla ska få komma till tals och göra årsmötet ännu mer demokratiskt och lätt att följa.

Själva förhandlingarna genomförs den 7 oktober, med möjlighet att anlända 6 oktober. Förbundet har ordnat grupplogi (gratis) eller vandrarhem (500 kr).

Dessutom börjar allt med en ombudsskola för att gå igenom det elektroniska verktyget och hur det fungerar med ett årsmöte.

Anmäl ombud senast 4 september