Skip to content

Många på ledarutbildning

23 ungdomar träffades för att utbilda sig till ledare i Sveriges Blåbandsungdom. – När blir steg 2? undrade deltagarna innan helgen ens var slut, och krävde ett svar från kursledningen. Gruppen var helt enkelt så nöjd med helgen att de inte ville åka hem.

– Ledarutbildningar är superviktigt! Förbundet fortsätter att göra strategiska insatser för att bygga nytt underifrån, säger förbundsordförande Fredrik Berggren.

På kursen fick deltagarna lära sig om att vara ledare, testa olika verksamheter och vandra genom en läskig spökvandring.

– Vi tar seriöst på hela processen från medlem till mogen ledare. Varje deltagare har fått utforma sin personliga utvecklingsplan tillsammans med oss och nu börjar vårt arbete med uppföljning och stöttning, säger Fredrik.

Nästa ledarutbildning blir 7-9 april, både steg 1 och steg 2.