Skip to content

Ny förbundsordförande på förslag

Till förbundsårsmötet kommer valberedningen föreslå Lisbeth Andersson, Lövånger, som ny förbundsordförande. Årsmötet hålls under Midsommarlägret i Röbäck utanför Umeå den 20 och 21 juni. Se valberedningens förslag nedan.

Förbundsstyrelsen

Förbundsordförande
Lisbeth Andersson
Bor: Lövånger, utanför Skellefteå
Gör: Nyexaminerad från dansestetiska gymnasielinjen

Förbundskassör – 2 år
Johan Brändström, förbundskassör
Bor: Umeå
Gör: Undersköterska, för tillfället sjukskriven pga knäoperation.

Ledamot – 1 år
Gustav Karlsson
Bor: Katrineholm
Gör: Förbundsordförande Sveriges Blåbandsungdom, lärare
En ledamotsplats kvar att fylla

 

1 år kvar
Christoffer Vikström
Bor: Umeå
Gör: Studerar till Brandingenjör

Alice Karlsson
Bor: Uppsala
Gör: Nyexaminerad gymnasiestudent

Erik Holmstedt, förbundssekreterare
Bor: Göteborg
Gör: Studerar Teknisk Fysik

Verksamhetskonsulenterna rekommenderas vara adjungerad på styrelsemöten.

Idrottsrådet
Love Bergman (nyval)
Bor: Utanför Lidköping
Gör: Student

Per-Agne Rytter (omval)
Bor: Skövde
Gör: Arbetar på Blå Eld

Anders Ryefalk (omval)
Bor: Örebro
Gör: Student

Aktivitetsrådet
Agnes Bergman (omval, sammankallande)
Bor: Umeå
Gör: Lärarstudent

Mattias Vikström (omval)
Bor: Umeå
Gör: Maskinförare

John Johansson (omval)
Bor: Utanför Tibro
Gör: Student

Sonja Ankarborg (omval)
Bor: Uppsala
Gör:
En plats kvar att fylla

Presidium
Årsmötesordförande
Maja Westling
Bor: Umeå
Gör: Arbetar inom Centerpartiet i Umeå

Årsmötessekreterare
Ej klart när detta skrivs

Justerare/rösträknare
Väljs på plats