Skip to content

Förbundsstyrelsemöten september 2021

Under september har förbundsstyrelsen haft två möten! Besluten som fattats sammanfattas här:

  • Under åren har det funnits förvirring kring vad som gäller för hedersmedlemskap och dess demokratiska rättigheter. Förbundsstyrelsen gjorde därför tolkningen ”att hedersmedlemskap endast innebär närvaro- och yttranderätt på förbundsårsmötet för Sveriges Blåbandsungdom.”
  • Alla årsmöteshandlingar klubbades igenom och finns att läsa på evenemanget för förbundsårsmötet. Extra värt att notera är förslaget till nya stadgar och förslaget till nytt alkohol- och narkotikapolitiskt program.
  • Att sista numret för 2021 blir det sista numret där SBU medverkar med tre sidor i tidningen Blå Bandet.
  • Hur de 610 000 kr som ska användas för att hjälpa särskilt utsatta till följd av epidemin ska fördelas mellan sökande. Samtliga föreningar som har sökt har fått mail kring detta.
  • Att mötas fysiskt i samband med förbundsårsmötet som en avslutning på året. Det blir första gången förbundsstyrelsens medlemmar träffas fysiskt.

I övrigt är det fortfarande möjligt att nominera förtroendevalda!