Skip to content

Digitala träffbidrag 2021

Nu under 2021 lanseras ett nytt tillfälligt bidrag för alla föreningar som vill vara med och arrangera event på förbundets Discordserver!

Bidragets utformning

Bidraget är på 500 kr och delas ut till den förening som arrangerar en träff på Sveriges Blåbandsungdoms Discordserver. Träffen kan ha vilket innehåll som helst. För att vara en bidragsberättigad träff ska den:

  1. Vara öppen för alla på servern.
  2. Vara inlagd i evenemangskalendern på sverigesblabandsungdom.se senast 1 vecka innan träffen äger rum.
  3. Ha någon från föreningen som är ansvarig på plats under hela träffen.
  4. Vara minst 1 timme. 

För träffar med minst 20 deltagare betalas det ut 1000 kr istället för 500 kr. 

Begränsningar

Det finns utrymme för en bidragsberättigad träff per vecka och det är det event som först registreras på sverigesblabandsungdom.se som räknas som den veckans träff. 

Hjälp

Kansliet finns redo att hjälpa till med allt som kan vara relevant! Ta fram en snygg bild för marknadsföring, lägga upp på hemsidan, spåna idéer. Skriv bara till kansliet@sbu.nu