Skip to content

Förbundsstyrelsemöte november 2020

På förbundsstyrelsemötet i november ägnades en stor del åt att dela ut ansvaret för verksamhetsplanen. Vem i styrelsen ska ansvara för vad och vad ska kansliet göra?

Det blev också tillagt i att-göra-listan att starta två studiecirklar. En inom styrelsen för styrelsearbete, och en kring det alkohol- och narkotikapolitiska programmet där du som medlem kommer kunna vara med! Målet är att vi ska uppdatera våra politiska ståndpunkter och sedan förhoppningsvis lägga fram ett förslag till förbundsårsmötet i oktober. Träffarna kommer att ske på Discord och om du vill vara med, hoppa in direkt så missar du inte!

Under året har det även diskuterats med Sveriges Blåbandsförbund om huruvida vi ska ha gemensamma stadgar eller inte. Det landade i att vi inte ska lägga fram förslag på gemensamma stadgar, men däremot ett par gemensamma paragrafer. Det arbetet mellan förbundsstyrelserna har nu landat i att det finns ett förslag på rörelsegemensamma paragrafer och de kommer skickas ut på remiss så snart vårt förslag i övrigt är redo.

Styrelsen hade även fått frågan om det var okej att de planerade sitt årsmöte över midsommar, trots att SBU antagligen skulle få svårt att delta med tanke på att vi har midsommarläger då. Styrelsen tyckte det var okej.