Skip to content

Förbundsstyrelsemöte augusti

Förbundsstyrelsen samlades digitalt 29-30 augusti. Från början var planen att återigen ses fysiskt, i Uppsala, men rekommendationerna och restriktionerna från Folkhälsomyndigheten gjorde att det istället blev via Lifesize.

Det stora målet med helgen var att färdigställa årsmöteshandlingarna, och stora delar av mötet ägnades åt att visionera om framtiden i arbetet med den nya mål- och strategiplanen.

Det fattades även beslut om att årsmötet ska genomföras digitalt, vilket blir ett nytt spännande steg för oss som organisation. Så vitt vi känner till har ett förbundsårsmöte aldrig genomförts på annat sätt än fysiskt, sen vi bildades 1907!

Under våren upptäcktes det även att vi inte hade olycksfallsförsäkringar som omfattade alla medlemmar, utan endast de som gjorde någon form av ideell insats i en aktivitet. Likaså var den ansvarsförsäkring som vi hade endast för förbundet, men inte för medlemsföreningarna. Detta har nu åtgärdats och från den 3 september 2020 har vi nu heltäckande försäkringar återigen.

Målet med 1000 medlemmar 2020 diskuterades även. Många föreningar har klivit fram och på beundransvärda sätt ställt om sin verksamhet i pandemitiderna och likaså har kansliet ställt om. Däremot är det fortfarande en bit kvar till att nå 1000 medlemmar 2020 och nya förslag på insatser diskuterades.