Skip to content

E-sport och hälsa

 

Sveriges Blåbandsungdom, som jobbar drogförebyggande, och spelhobbyförbundet Sverok har fått medel från folkhälsokommittén i Västra Götaland till projektet E-sport och hälsa. Projektet ska utveckla en metod för att jobba förebyggande hos dataspelande unga med hjälp av folkbildning. Aktiviteterna ska minska stillasittande, öka kunskaperna om energidrycker, alkohol och narkotika, förebygga grovt språk och motverka psykisk ohälsa och socialt utanförskap.

-Vi ska ta fram värderingsworkshops som inbjuder till samtal under LAN, e-sportläger och lokala spelträffar, förklarar projektledare Niclas Lidström.  Gör vi ett bra jobb finns det möjlighet till en förlängning under både 2019 och 2020. Det ska bli spännande att inleda ett samarbete med Sverok som har många medlemmar med låg eller ingen alkoholkonsumtion alls.

-Fokus för projektet ligger på att hålla till i socioekonomiskt utsatta områden i Skövde, Borås, Trollhättan och Göteborg, säger Anna Erlandsson, förbundsordförande för Sverok. I de områdena har vi ganska få medlemmar så det ska bli intressant att se om vi kan komma igång med fler spelaktiviteter. Samtidigt är det viktigt att vi ger ledare och personal inom våra organisationer, men också i deltagande kommuner, bra verktyg för att diskutera värderingar också efter att projektet är avslutat. Detta ska bli en språngbräda och en början.

Projektet ska även jobba för att fler tjejer blir intresserade av och engagerade i e-sporten.

 

Kontakt projektledare Niclas Lidström
E-post: niclas.lidstrom@sbu.nu
Telefon: 076-7696464
Rydsgatan 6, 54141 Skövde