Skip to content

SBU-tjejer på ledarutbildning i Schweiz

Sex ledare från fem olika roundabout-grupper i Sverige deltog under helgen på en ledarutbildning för roundabout Schweiz. Helgen var en ledarutbildning på nivån basic 1. Totalt fanns 10 gruppledare, 3 regionala samordnare, arrangören av årets girlicios camp och Schweiz nationella roundabout samordnare på plats.

Uppvärmning

Huvud ämnet under helgen var uppvärmning. Tjejerna fick lära sig hur man lägger upp en uppvärmning praktiskt och teoretiskt med alla beståndsdelar som behövs – mjukstart, pullshöjare, teknik, styrka och tänjning. Vad man ska tänka på under uppvärmningen för att inte skada sig och vad som är viktigt att tänka på vid olika övningar.
[callout size=”col-12″ last_column=”true” description=”- Att rätta deltagarna när de gör något fel är viktigt, påpekar Annick Langlotz nationell samordnare för roundabout Schweiz.”]

Ledarna fick i grupper om fem sätta ihop en uppvärmning med alla delar samt välja musik till. Uppvärmningen genomfördes sedan med hela gruppen och efteråt fick var och en personlig feedback på sitt ledarskap.

Ledarskap

Deltagarna på utbildningen fick fundera på vilka ledare de har runtomkring sig, vilka av de ledarna de tycker är bra och dåliga ledare samt fundera på de olika ledarnas egenskaper. Vad en bra ledare har för egenskaper och vilka egenskaper som inte passar en ledare.

[callout size=”col-12″ last_column=”true” description=”En bra ledare är öppen, inbjudande, rolig, engagerad, förberedd, brydd, utåtriktad, intresserad av att höra, lära och ge. Räknar deltagarna på utbildningen upp när de får frågan om vilka egenskaper en bra ledare har.”]

Gemenskap

Det finns både många skillnader och likheter mellan roundabout i Sverige och Schweiz. Dessa diskuterades flitigt under helgen tillsammans med kulturella skillnader inom alla möjliga områden.

roundabout i Schweiz har upp emot 100 grupper och 1-3 samordnare i varje distrikt. Schweiz är mindre än Västerbotten till ytan men har nästan lika många invånare som hela Sverige och fyra officiella språk. I Sverige kan de allra flesta förstå och göra sig förstådd på engelska. I Schweiz där man har 4 officiella språk är det mindre fokus på engelskan och inte lika självklart som i Sverige att man kan engelska.

Lördagskvällen ägnades åt att gemenskap och att lära lära och visa varandra typiska Schweiziska och Svenska saker, ord, bilder, m.m. Den svenska nationaldräkten tillverkades av tidningspapper och det dansades ”Små grodorna” och ”Vi äro musikanter”.

Bakgrund

roundabout har funnits i Sverige sedan 2006 då två Schweizare anställdes att starta upp verksamheten i Sverige. Planen redan från början var att samarbeta med roundabout i Schweiz. Samarbete har dock aldrig riktigt kommit igång. Malin har under åren sporadiskt hållit kontakten på Christa och Andreas som startade upp verksamheten 2006 och blev 2011 inbjuden att delta på ett nationellt läger för roundabout i Schweiz – girlicious camp. Det var svårt att få kontakt med den nationella samordnaren av roundabout i Shcweiz eftersom hon inte pratade engelska. På lägret fick man skriva ett brev till sig själv som skickades hem ett år senare. När Malin fick brevet i sin brevlåda kontaktade hon direkt Annick som var ny nationell ledare för roundabout Schweiz om att samarbete och att få besöka en ledarutbildning i Schweiz.

2013 hade Malin och Annick kommit överens om att göra ett försök med att tjejer från Sverige deltog på en utbildning i Schweiz. Pengar söktes från Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond för att delta på utbildningen och pengar beviljades i slutet av 2013 och planeringen kom igång på riktigt.

Fortsättning

Samarbetet kommer att fortsätta. Vår hoppningen är att tjejer från Sverige ska kunna delta på roundabout Schweiz nationella läger girlicious camp i maj i år samt att tjejer från Schweiz kan besöka Sverige under hösten. Ytterligare punkter att samarbeta kring diskuterades under helgen och kontakten kommer att fortsätta.