Skip to content

Förbundsstyrelsemöte oktober 2020

Den nyvalda förbundsstyrelsen har nu haft sitt första möte och mycket av tiden ägnades åt att komma in i arbetet.

På förbundsårsmötet valdes 6 nya personer in i styrelsen, däribland ny ordförande. Perosner från den avgående styrelsen och de två kvarvarande styrelseledamöterna delade med sig av sina erfarenheter och sedan diskuterades det hur arbetet skulle fungera framöver. Det finns många frågor som inte naturligt tänks på, exempelvis överenskommelser om hur det ska kommuniceras och vad som förväntas.

Styrelsen tog också ett par beslut, där Caroline Zakariasson tar över som personalansvarig och som ledamot i Hellidens Styrelse. Attesträtten uppdaterades och uppdragen för året delades upp på de olika ledamöterna.

Bland diskussionerna fanns frågor om hur vår hemsida ska se ut i framtiden och hur våra sociala medier ska användas.

En trevlig helg som la grunden för fortsatt bra arbete och även om det fungerar bra digitalt fanns en stor längtan efter att kunna träffas!