Skip to content

Ny tjänst: Inspiratör

Platsannons för tjänsten som Inspiratör.

Vi söker dig som under en intensiv period vill arbeta med titeln “Inspiratör” och entusiasmera unga till nykterhet och politisk påverkan. Det är en tjänst som kommer att vara på halvtid under 1 månad för inläsning och planering, därefter 6 månader heltid för genomförande. Detta är en anställning för att uppfylla målen i en projektansökan. Målen finns listade längre ner i annonsen. 

Om Sveriges Blåbandsungdom
Sveriges Blåbandsungdom är en barn- och ungdomsorganisation som vill uppmuntra ungdomar att ta ställning för nykterhet. Vår vision är ett tryggt samhälle fritt från alkohol och andra droger där alla människor har lika värde.

Organisationen består av ett 20-tal föreningar runt om i landet och ungefär 1300 medlemmar. Kansliet består av en verksamhetschef och en projektledare i Göteborg som arbetar fokuserat på e-sport. Verksamhetschefen kommer vara din närmaste kontaktperson och kommer vara med i arbetet med att uppfylla målen i ansökan. 

Om dig som söker
Vi ser framför oss att du har någon eller alla av dessa kompetenser:
*Erfarenhet av att engagera nya medlemmar.
*Kunskap om föreningsliv
*Erfarenhet av att arbeta med att engagera föreningar.
*Erfarenhet av att bedriva politisk påverkan eller att hjälpa andra att bedriva politisk påverkan.
*Kunskap om alkohol och narkotika. Både utifrån politiskt perspektiv men också  fackkunskap. 

Det är extra meriterande om du har erfarenhet av Öckerömetoden.

Om du inte redan är medlem förväntas du senast vid anställningens början bli medlem och avge ett nykterhetslöfte. 

Projektet har två övergripande mål med sina egna förväntade resultat. 

1. Alkohol- och narkotikapolitik med extra fokus på cannabis.
Trenden med ökande liberaliserande åsikter om cannabis oroar och måste bemötas med fakta. Vi ska fortsätta att bilda medlemmar till kompetenta påverkare av svensk alkohol- och narkotikapolitik. Sveriges Blåbandsungdom behöver bli mer aktiv i samhällsdebatten om alkohol och narkotika. 

Målgrupp och förväntat antal personer i verksamheten:
Unga mellan 12-30 år inom Sveriges Blåbandsungdom men även skolungdomar i gymnasieålder i allmänhet och i synnerhet socioekonomiskt utsatta områden. 40 personer.

Aktiviteter:
*Workshoptillfällen om alkohol och cannabis med fokus på opinionsbildning, uppdatering med senaste forskning kring både förebyggande arbete men också medicinskt resultat samt vård- och behandling.
*Skapande av nätverk för unga beslutsfattare inom ideella organisationer där frågor om alkohol-och narkotikapolitik kan lyftas.
*Debattera alkohol och narkotika i media och sociala medier
*Engagera unga i webbaserade studiecirklar inom alkohol- och narkotikapolitik

Förväntat resultat:
Fler unga är bildade i frågor om hur alkohol- och narkotikapolitik fungerar, fler unga får möjlighet att påverka politiken, fler unga blir medvetna om konsekvenser av alkohol- och narkotikabruk.

2. Kampanj
Vi ska utveckla och driva en kampanj med fokus på vikten av verksamhet på lov och högtider men också en dialog kring alkohol och narkotikapolitik där främst medlemsföreningar, sociala medier, festivaler och mässor är arenor. Målgrupp: unga och beslutsfattare, 2500 personer.

Aktiviteter:
*Sprida kampanjen i media, sociala medier, seminarier och paneler
*Delta på minst fem festivaler och/eller mässor

Förväntat resultat:
Fler engagerade unga som avgett nykterhetslöfte. Målet är att nå 350 nya ställningstaganden. 

Villkor

Tjänsten är en avtalad visstidsanställning beräknad på 1 månad halvtid och 6 månader heltid. Arbete på kvällar och helger kan förekomma. Resor inom landet förekommer.

Kollektivavtal: 2801 Bransch- och löneavtal Ideella och idéburna organisationer format mellan Arbetsgivaralliansen och Unionen. 
Tillträde: Enligt överenskommelse. 
Placeringsort: Enligt överenskommelse. Kansliet är beläget på Stora Essingen i Stockholm, men du kan utgå från annan ort. 
Sista ansökningsdag: 2020-05-17. Vi kommer att kalla till intervjuer löpande under ansökningstiden så tjänsten kan komma att tillsättas tidigare.
Intervjuer: Genomförs löpande online. 

Allmänt
Kontakt: Verksamhetschef Tjarls Metzmaa, 070 401 59 17, tjarls.metzmaa@sbu.nu

För att ansöka
Skicka ett mail med kontaktuppgifter, CV och svar på de två nedanstående frågorna till tjarls.metzmaa@sbu.nu. Du behöver inte skicka med något personligt brev.

1. Vilka delar av våra önskade kompetenser uppfyller du och hur?
2. Hur hade du gjort för att uppfylla projektmålen om du fick tjänsten?
Skriv maximalt 1 A4-sida. Vi har förståelse för att det finns många okända faktorer och kommer ta höjd för detta när vi läser din ansökan.