Skip to content

SBF:s rikskonferens i helgen – det här tycker vi

I helgen har Sveriges Blåbandsförbund sitt årsmöte och vi som ungdomsförbund har lämnat in två motioner. Vi vill kort förklara motionerna. De finns att läsa i sin helhet i årsmöteshandlingarna. Ni som avdelning har möjlighet att påverka er Blåbandsförening genom att prata med dess ombud.

Motion 1: Medlemslöftet ska vara ett och lyda ”Jag lovar att inte använda alkohol och andra droger, samt verka för ett tryggt samhälle där alla människor har lika värde”. ”Med Guds hjälp” är alltså borttaget. Du som provat att förklara skillnaden mellan en kristen nykterhetsrörelse och en nykterhetsrörelse på kristen grund vet att det är svårt. Vi vill hålla fokus på nykterhet, förmedla den sanna bilden av organisationen och inkludera fler religioner.

Motion 2: Vi vill titta på hur medlemskapet kan förenklas. Idag är en löftesmedlem i ungdomsavdelningen även medlem i Blåbandsföreningen. T ex är Blåbandsföreningen, och inte ungdomsavdelningen, förtryckt på inbetalningskortet vid medlemsaviseringen. Detta är förvirrande och något som är värt att funderas över, men sorgligt nog föreslår förbundsstyrelsen för SBF kort och gott avslag.

Båda dessa motioner är viktiga för ungdomsförbundet, där vi nu har chansen att förbereda organisationen inför framtiden.