Skip to content

Emmilie Bard ny förbundsordförande för Sveriges Blåbandsungdom

Emmilie har arbetat som organisationsutvecklare hos Sveriges Blåbandsungdom i två år och kommer fortsätta med att utveckla organisationen som förbundsordförande.

– Vi är övertygade om att detta är det bästa för SBU just nu. Emmilie är en bra ledare med visioner, men det som vi attraheras mest av är hennes struktur och ordning, säger Fredrik Berggren, sammankallande i valberedningen.

Medveten Vän är en verksamhet som Emmilie utvecklat de senaste åren och just nu jobbar med att sprida till fler platser i landet. Det första Emmilie får ta tag i som förbundsordförande är det nya medlemslöftet som beslutades om på Sveriges Blåbandaförbunds årsmöte.

Nytt medlemslöfte
Jag lovar att avstå från alkohol och andra droger, samt verka för ett tryggt samhälle där alla människor har lika värde.

Christoffer Vikström valdes till ny förbundssekreterare och Agnes Bergman från Umekretsens SBU är ny ledamot i styrelsen. Agnes har tidigare varit sammankallande i Sveriges Blåbandsungdoms aktivitetsråd. Malin Berggren tar över som sammankallande i aktivitetsrådet och Erik Holmstedt valdes till ny sammankallande i idrottsrådet.