Skip to content

Nominera till Blåbandsäpplet

Nu är det hög tid att lämna förslag om vem/vilka som ska får Blåbandsäpplet i år.
Blåbandsäpplet tilldelas den, eller dem som socialt eller kulturellt gjort en berömvärd insats för främjande av god hälsa och livskvalité, främst bland barn och ungdom. Äpplet delas ut till ett framgångsrikt arbete som burit frukt.
Senast 20 feb ska förslag tipsas till Siv Nordström e-post: sivochhe@hotmail.com eller 070-215 37 80.
I kommittéens arbete deltar Siv Nordström, Marianne Fridh och Johan Brändström.
Västerbottens Blåbandsdistriktets styrelse fastställer kommittéens förslag.