Skip to content

Tjejhuset i Södertälje

Tjej­hu­sets syfte är att stödja unga tje­jers utveck­ling och iden­ti­tet i en miljö där man blir sedd och hörd som man är. Tjej­hu­set vill erbjuda menings­fulla fri­tids­ak­ti­vi­te­ter, samt för­stärka ung­ar­nas eget enga­ge­mang. Det är en mötes­plats för alla unga tje­jer mel­lan 13–23 år

Några av all roliga saker som händer i höst på Tjejhuset:
Prova på yoga, baka raw-fikabröd, besök av ungdomsmottagningen, mini-konsert på gitarr av tjejer från Frälsningsarmén och då kan ni få prova på gitarrspel själv, Afternoon Tea, våffeltorsdagar och Harriet grymt goda pizza.

Välkommen till Tjejhuset i Södertälje!