Skip to content

Värderingsövning: Fyra hörn

Välj ut fyra hörn i rummet eller fyra platser utomhus som får representera fyra alternativa ställningstaganden. Läs upp en frågeställning och låt ungdomarna gå och ställa sig vid de platser som bäst representerar deras tankar och åsikter. Låt sedan eleverna diskutera påståendet med de som valt samma alternativ. Om någon ungdom är ensam om sitt svarsalternativ kan du som ledare gå dit och diskutera. Låt sedan alla diskutera frågan tillsammans.

Idéer på frågeställningar:

Hur skall vi minska graffiti på olagliga platser? 

Införa åldersgräns vid köp av sprayfärg.

 Högre bevakning.

 Högre straff.

Sätta upp fler lagliga platser att måla graffiti på.

Varför åker många bil istället för att gå, cykla eller åka buss?

Det går fortare

Kollektivtrafik är dyrt

Man tycker det är jobbigt att gå, cykla eller åka buss

Bor långt ifrån jobbet/skolan

 

Man kan också om man vill ha tre ”klara” svarsalternativ och ett öppet alternativ, så att deltagarna kan ha egna förslag.