Skip to content

Alkoholen i media

Denna aktivitet är ett lättsamt sätt att diskutera alkoholfrågan. Det passar i alla åldrar och oavsett förkunskaper!

  1. Samla veckans dagstidningar och ta med till träffen. Låt deltagarna i små grupper läsa igenom var sin tidning och klippa ut allt som på något sätt handlar om alkohol.
  2. Låt grupperna dela upp artiklarna och reklamen beroende på om alkoholen visas positivt och eller negativt.
  3. När alla grupper är klara låt dem presentera vad de hittat och sätt upp alla artiklar på väggen uppdelade i positiva och negativa.
  4. Diskutera vad ni ser och har läst i artiklarna.

Denna övning fungerar oavsett område. Testa någon gång att göra det för tobak eller narkotika! Har du inte tillgång till tidningar, låt deltagarna leta online eller på sociala medier.