Skip to content

Uppvärmning dans – Diagonalövningar

Denna övning ritkar sig framförallt till dansgrupper, men kan göras för att öva kroppskontroll eller värma upp för annan fysisk aktivitet! Om ni haft några dansträffar är det bra att använda de steg och stegkombinationer ni har övat på tidigare för att värma upp. Man kan också låta deltagarna spåna fritt på steg och kanske hitta några nya steg man vill använda i sin koreografi.

I diagonalövningar kommer deltagarna att två-och-två gå/dans diagonalt genom rummet. Efter att du förklarat vad ni ska göra börja med att dela upp alla i par och ställ dem i en kö längst ena kortsidan av rummet. Starta musiken och räkna in de första paret så de kommer iväg. De går fyra steg framåt och fyra steg för att byta plats, den högra i paret visar ett steg på åtta slag och den andra härmar sedan direkt efter. Där efter går de vidare fyra steg och byte plats på fyra steg och den andre i paret är nu på höger sida och får visa ett steg som den andre härmar. Så här fortsätter det första paret tills de kommit till hörnet diagonalt från starthörnet. När de kommit dit går de längst kortsidan ner till nästa starthörn.

diagonal

Par nummer två börjar gå fyra steg samtidigt som par ett påbörjar sin andra omgång. Alla par följer sedan efter. När sista paret kommit förbi mitten av rummet kan första paret börja en ny omgång från det nya starthörnet.

Deltagare som dansat ett tag klarar detta galant. Nybörjare kan behöva hjälp att komma iväg och räkna in musiken för att komma i takt.