Skip to content

Teaterövningar

Teaterövningar är ett bra sätt att lära känna varandra, öka samarbetsförmågan och en rolig aktivitet att göra! Några exempel:

  • Ge presenter: Sitt i par mittemot varandra. En person börjar med att ge (+ räcka över en imaginär) present, genom frasen ”här får du en….[objekt]”. Person tar emot den och tackar. Sen upprepa med motsatt ordning. Syftet är att bejaka varandras idéer.
  • Bygga statyer: En grupp om 3, 4 personer får bygga en staty utifrån ett tema, ex ”marknad”. Övriga personer får titta och tolka. Sedan går man vidare till nästa staty.
  • Spegelkull: När du blir kullad tar du en pose som den som räddar dig måste spegla.
  • Frys: Gör en improviserad scen två och två utifrån ett tema. När ledaren ropar FRYS byts en  ut och den nya personen ska ta den den exakta positionen på den hen byter plats med. Sedan spelas en ny scen, utifrån de poser de står i.