Skip to content

Dokument

styrdokument

Alkohol- och narkotikapolitiskt principprogram 2018 
Förbundets ställningstagande kring alkohol och narkotika.

Arkivhanteringsplan 2020
Förbundets plan för vad som arkiveras och hur det arkiveras.

Attesträtt 2020
Styrdokument som reglerar vem som får attestera vilka kostnader.

Digitalt träffbidrag 2021
Ett tillfälligt bidrag under 2021 för att öka aktiviteten på förbundets Discordserver.

Delegationsordning 2019
I denna ordning tas ansvarsområden upp som inte regleras av stadgarna §3-§6 och §13 eller ”råden och deras uppgifter” från årsmötet.

Förbundets kommunikationskanaler 2020
Beskriver hur förbundets kommunkationskanaler är tänkta att användas och vem som får använda dem hur.

Förvaltningsorganisation 2019
Detta styrdokument förtydligar de olika rollerna som finns inom förbundet och vad deras arbetsområden är.

Krishanteringsplan 2019
Vid en kris inom Sveriges Blåbandsungdom ska följande plan följas. Planen beslutas av Förbundsstyrelsen.

Mål- och strategiplan 2021
Förbundets verksamhetsplan på lång och kort sikt.

Nationellt engagemang 2020
Styrdokument för ideella insatser på förbundsnivå

Pepp-pengar 2020
Ett särskilt projektbidrag på 75.000 kr som kan sökas av föreningar och distrikt.

Policy för hantering av personuppgifter 2018
Denna personuppgiftspolicy förklarar hur Sveriges Blåbandsungdom samlar in och använder personuppgifter.

Ledare 2018
Förbundets förhållningssätt och åtagande gentemot ideella ledare inom förbundet.

Ledarutbildning med materialet ”JagLeder” 2018
Styrdokument för ledarskapsutbildningsmaterialet JagLeder.

Ledaruppmuntran 2021
Styrdokument för förbundets åtaganden mot ledare.

Tobak 2019
Förbundets förhållningssätt gentemot tobak.

Styrdokument för förbundsstyrelsens arbete 2018
Detta styrdokument reglerar förbundsstyrelsens formella arbetssätt, mötesformer, handlingar till möten samt påverkan från medlemmar/distrikt.

Vision 2019
Förbundets långsiktiga vision

protokoll