Skip to content

Under pandemin är det mycket som inte kunnat göras, men nu är det dags att starta igen! Vårens SBU-träff kommer därför fokusera på hur vi kan göra för att öka engagemang, vara kreativa och överlag komma igång igen! Målet med träffen är att du ska få inspiration och energi i din ideella vardag. 

En eller två personer från varje förening och distrikt är välkomna att närvara.

Tisdag 22 mars
Kl 18.00-20.00
Sveriges Blåbandsungdoms Discordserver

Första timmen kommer vara föreläsning av verksamhetschef Tjarls Metzmaa om hur engagemang skapas och andra timmen samtal och erfarenhetsutbyte.