Skip to content

Upplägg kommer vara liknande vårens träff, men tema bestäms senare. (Det är veckan före alla årsmöteshandlingar ska fastställas, så det kommer finnas möjlighet att lyfta frågor inför årsmötet också!) Målet med träffen är att du ska få inspiration och energi i din ideella vardag. 

En eller två personer från varje förening och distrikt är välkomna att närvara.

Tisdag 22 mars
Kl 18.00-20.00
Sveriges Blåbandsungdoms Discordserver

Första timmen kommer vara föreläsning av verksamhetschef Tjarls Metzmaa om hur engagemang skapas och andra timmen samtal och erfarenhetsutbyte.