Skip to content

Kära medlemmar,

Det är med stor glädje och förväntan vi välkomnar er till vårt årliga årsmöte för Sparlösa SBU och Lidköpings SBU.

Datum: fredag den 2 februari

Klockan:  18

Plats : Lidköping, NBV-lokalen på Rörstrandsområdet.

Alla ombud får en biobiljett!

Anmälan via mail vastrasverige@blabandet.se eller sms 0708716459