Skip to content

Förbundsstyrelsemöten juni-augusti 2021

Under sommaren har förbundsstyrelsen haft 3 möten och detta är sammanfattningen av besluten!

  • Förbundets tobakspolicy uppdaterades till att nu innefatta alla former av nikotinprodukter. Det viktigaste att veta är att ledare och företrädare inte ska använda nikotin på något sätt när de företräder SBU.
  • SBU ska samarbeta med Blå Kors Ung i Norge och har som ambition att arrangera ett utbyte av något slag under hösten. Håll utkik i våra kanaler så kanske det är just du som får åka!
  • Att förbundsårsmötet skall hållas digitalt även i år. Även om möjligheterna för ett fysiskt möte finns, rent restriktionsmässigt, så känns det inte rätt med nationell fysisk verksamhet ännu.
  • Att godkänna slutversionen av hemsidan. Lansering sker i september.

Utöver detta har det varit mycket arbete med att få allt på plats till årsmötet. Förutom verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budget ekonomisk redovisning och allt annat som ska ordnas varje år, så har det varit ett intensivt arbete med förslagen till nya stadgar och nytt alkohol- och narkotikapolitiskt program.

Styrelsen har också haft en löpande utredning och diskussion kring vår medverkan i Blå Bandet. Ny information har inhämtats och den har använts för överläggningar. Beslut sker i september.