Skip to content

Ny verksamhetschef

Framgångarna för Sveriges Blåbandsungdom fortsätter! I sommar börjar Tjarls Metzmaa som verksamhetschef.

Under ett par år har Sveriges Blåbandsungdom genomfört ett större utvecklingsarbete i organisationen. Förutom att etablera ett starkt samarbete med studieförbundet NBV genom dansverksamheten roundabout i Stockholm, Umeå och Östergötland ser man nu också bland annat närmre på hur e-sportfrågorna kan kombineras med ett hälsoarbete. Nu är det också dags att renodla på vilket sätt organisationen ska bevara sin historia och samtidigt vara en organisation för unga idag.

– Med över 111 år på nacken behöver vi vara en organisation som fortsätter vara relevant. Det gör vi genom att forma organisationen till det vi ser att unga behöver idag, med Tjarls hjälp är jag övertygad om att vi är på fortsatt rätt väg, säger Fredrik Berggren, förbundsordförande.

Tjarls Metzmaa kommer direkt från föräldraledighet och innan det från förtroendeuppdraget som förbundssekreterare på Sverok. Tjarls har många års erfarenhet av att leda systematiskt förändringsarbete i organisationer och har en stor förmåga att växla mellan operativt och strategiskt arbete. Tjarls börjar 28 maj och utgår från Sveriges Blåbandsungdoms kansli på Essingen i Stockholm.